ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Senedin C. Başsavcılığına İbrazı - Tedavül

23-09-2020 - 850

Senedin C. Başsavcılığına İbrazı - Tedavül


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
2016/5645
2016/24721
2016-12-01

Özet:

  • TTK.nun 690. maddesi göndermesi ile bonolarda da uygulanması gereken TTK.nun 592. maddesi uyarınca açık bono düzenlenmesi mümkündür.
  • Tamamen doldurulmamış bononun ilk tedavüle çıktığı anda zorunlu unsurları taşıması gerekir.
  • Senedin C. Savcılığına ibrazı tedavüle çıkmış olduğu anlamına gelir. O halde mahkemece, ... C.Başsavclığı’nın söz konusu Hazırlık sayılı dosyası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından başlatılan bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsuz haciz yolu ile takipte örnek 10 nolu ödeme emri tebliğinin üzerine borçlunun yasal süresinde icra mahkemesine başvurarak; takip konusu senedin 1994 yılında C.Savclığında şikayet konusu yapılarak tedavüle girdiğini, C.Savcılığında senedin onaylı suretinin alındığını, senedin ilk tedavüle çıktığında tanzim ve vade tarihinin boş olduğunu, senedin sonradan doldurulduğunu, senedin kambiyo vasfında bulunmadığını ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece; C. Savcılığına yazılan yazı cevabında hazırlık soruşturması nedeniyle emanete alınan senedin bulunamadığı belirtilmiş olduğundan icra takip dosyasındaki senedin incelenmesi sonucu kambiyo vasfında olduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

TTK.nun 690. maddesi göndermesi ile bonolarda da uygulanması gereken TTK.nun 592. maddesi uyarınca açık bono düzenlenmesi mümkündür. Tamamen doldurulmamış bononun ilk tedavüle çıktığı anda zorunlu unsurları taşıması gerekir. Senedin C. Savcılığına ibrazı tedavüle çıkmış olduğu anlamına gelir.

Somut olayda, borçlunun şikayet dilekçesine eklediği senet fotokopisinin arkasında "İş bu fotokopi aslının aynısıdır. C.başsavclığınca 1994/20689 Hazırlık sayılı dosyasına ait olduğu tasdik olunur. 23.02.1995 ... Hz. Bür. Yazı İş. Md." kaşesi bulunduğu ve imzalandığı görülmektedir.

O halde mahkemece, ... C.Başsavclığı’nın 1994/29689 Hazırlık sayılı dosyası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığını, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
açık bono bono ibraz tedavül ttk zorunlu unsur hazırlık
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları