ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik Kazası Sonucu Uğranılan Maddi Kayıplar

10-10-2020 - 673

Trafik Kazası Sonucu Uğranılan Maddi Kayıplar


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/10918
2019/5068
2019-04-18

Özet:

  • Davacı vekili dava dilekçesinde davacının dava konusu kaza nedeniyle düğününü ertelemek zorunda kaldığını ve bu sebeple ekonomik kaybı olduğunu belirtmiş, delil listesinde de buna ilişkin delillere dayanmıştır.
  • Aynı şekilde gerçekleşen kaza nedeni ile KPSS'ye giremediğini ve bu nedenle de ekonomik kaybı olduğunu belirtmiştir.
  • Mahkemece bu konularda herhangi bir araştırma yapılmaksızın davacının fazlaya ilişkin talepleri reddedilmiş ve neden reddedildiği de gerekçelendirilmemiştir.
  • Öyleyse mahkemece davacıya bu konuya ilişkin delillerini sunmak için süre verilerek yeterli bir araştırma yapılmak suretiyle bu konuda maddi bir kaybı olup olmadığı değerlendirilerek ve sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir.

-K A R A R-

Davacı vekili; davalıların sürücüsü maliki ve sigortacısı olduğu aracın davacının yolcu olarak bulunduğu araca çarpması sonucu davacının yaralandığını, kazada davalının kusurlu olduğunu, davacının açık öğretim 4. Sınıf öğrencisi olduğunu, bir kargo şirketinde 1.000,00 TL ücretle çalışmaktayken sınavlar için kazadan 20 gün önce işten ayrıldığını ayrıca davacının kaza nedeniyle sınavlara giremediği için gelir kaybı bulunduğunu, düğününü ertelemek zorunda kaldığını belirterek 5.000,00 TL maddi, 70.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalılar ayrı ayrı davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile davacının maddi tazminat talebi için, davalı ... A.Ş hakkında açılan davanın reddine, davalılar ... ve ... hakkında açılan davanın kabulü ile 5.000,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacı tarafa verilmesine, davacının manevi tazminat talebi için, davanın kısmen kabul kısmen reddine 20.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ... ve ...'dan dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte alınarak davacı tarafa verilmesine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına ve manevi tazminatın takdirinde B.K.nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nasafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazası sonucu cismani zarara uğrayan davacının maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Davacı vekili dava dilekçesinde davacının dava konusu kaza nedeniyle düğününü ertelemek zorunda kaldığını ve bu sebeple ekonomik kaybı olduğunu belirtmiş, delil listesinde de buna ilişkin delillere dayanmıştır. Aynı şekilde gerçekleşen kaza nedeni ile KPSS'ye giremediğini ve bu nedenle de ekonomik kaybı olduğunu belirtmiştir. Mahkemece bu konularda herhangi bir araştırma yapılmaksızın davacının fazlaya ilişkin talepleri reddedilmiş ve neden reddedildiği de gerekçelendirilmemiştir. Öyleyse mahkemece davacıya bu konuya ilişkin delillerini sunmak için süre verilerek yeterli bir araştırma yapılmak suretiyle bu konuda maddi bir kaybı olup olmadığı değerlendirilerek ve sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir.

3- Davacı vekilinin yargılama giderlerine yönelik temyiz itirazlarının bozma neden ve şekline göre bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle yargılama giderlerine yönelik temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 18/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
davacının davacı temyiz kaybı ilişkin maddi olduğunu karar itirazlarının davanın manevi reddine mahkemece
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları