ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik Kazası - Raporlar Arasındaki Çelişki

09-10-2020 - 928

Trafik Kazası - Raporlar Arasındaki Çelişki


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/10235
2019/5170
2019-04-29

Özet:

  • Dosyada bulunan Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporunda davacının maluliyetinin bulunmadığı tespit edilmiştir.
  • Mahkemece hükme esas alınan Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen raporda ise davacının Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre % 14 oranında kalıcı olarak meslekte kazanma gücünde azalma oranı tespit edilmiştir.
  • Mahkemece raporlar arasındaki çelişki giderilmeden hüküm kurulmuştur. Bu halde mahkemece yukarıda bahsedilen raporlar gözönünde bulundurularak, davacının kaza tarihinde yürürlükte bulunan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde maluliyet oranının kesin ve net bir şekilde tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan rapor alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekmektedir.

-K A R A R-

Davacı vekili, 08.02.2013 tarihinde, davalıların işleten, sürücü ve trafik sigortacısı olduğu aracın yaya müvekkiline çarparak yaralanmasına neden olduğunu belirterek, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile 100,00 TL maddi ve 40.000,00 TL manevi tazminatın (sigorta şirketi maddi tazminattan, limit dahilinde ve dava tarihinden itibaren ticari faizle sorumlu olmak kaydı ile) kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiş, 118.453,02 TL olarak talebini ıslah etmiştir.

Davalı ... AŞ, sigorta poliçesi bulunmadığını belirterek, husumet itirazında bulunmuş, davalı ... ile davalı ....Kargo AŞ ve ....Sigorta AŞ vekilleri, davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, davanın kabulü ile 188.453,02 TL maddi tazminatın davalılar ... ile....Kargo ...Taşımacılık AŞ.'den olay tarihinden itibaren yasal faizi ile davalı ... AŞ.'den davanın ihbar tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 40.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ... ile .... Kargo ...Taşımacılık AŞ.den olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte müştereken alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm katılma yolu ile davacı vekili ile davalılar .... Kargo AŞ. ve .... Sigorta AŞ. vekillerince temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalılar .... Kargo AŞ ve ....Sigorta AŞ vekillerinin sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Dosyada bulunan Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun 01.10.2014 tarihli raporunda davacının maluliyetinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Mahkemece hükme esas alınan ....Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen 08.01.2015 tarihli raporda ise davacının Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre % 14 oranında kalıcı olarak meslekte kazanma gücünde azalma oranı tespit edilmiştir.

Mahkemece raporlar arasındaki çelişki giderilmeden hüküm kurulmuştur. Bu halde mahkemece yukarıda bahsedilen raporlar gözönünde bulundurularak, davacının kaza tarihinde yürürlükte bulunan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde maluliyet oranının kesin ve net bir şekilde tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan rapor alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, davacının maluliyeti net olarak belirlenmeden eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

3-Bozma neden ve şekline göre, davacı vekili ile davalı ... Kargo AŞ. vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar ... Kargo AŞ ve ... İsviçre Sigorta AŞ vekillerinin kusura yönelik temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar ... Kargo AŞ ve ... Sigorta AŞ vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekili ile davalı ... Kargo AŞ vekilinin, sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ile davalılar ... Kargo A.Ş. ve ... İsviçre Sigorta A.Ş.'ye geri verilmesine, 29/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kargo sigorta tespit temyiz davalılar davacının mahkemece oranı meslekte davalı kazanma şekilde olarak
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları