ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Yaşam Süresinde Dikkate Alınacak Tablo

09-10-2020 - 573

Yaşam Süresinde Dikkate Alınacak Tablo


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/11822
2019/5295
2019-04-30

Özet:

  • Mahkemece, davacının cismani zararının belirlenmesi için alınan bilirkişi raporunda TRH-2010 yaşam tablosu esas alınarak hesaplama yapılmış olup mahkemece bu doğrultuda karar verilmiştir.
  • Yargıtay yerleşik uygulamalarına göre davacının muhtemel yaşam süreleri belirlenirken Population Masculine Et – Feminine (PMF) yaşam tablosu esas alınmalıdır.
  • Bu bakımdan tazminat esaslarına uygun olmayan yaşam süresine göre yapılan hesaplamanın hükme esas alınarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş kararın bozulması gerekmiştir.

- K A R A R -

Davacılar vekili, davalı ... şirketi tarafından ZMSS poliçesi düzenlenen ve davacıların desteği .... idaresindeki aracın 9/7/2015 tarihinde yaptığı tek taraflı kaza sonucunda ....'un vefat ettiğini belirterek şimdilik 2.000,00 TL destekten yoksun kalma zararının dava tarihinden itibaren hesaplanacak ticari faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında talebini yükseltmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece,davanın kabulü ile 57.702,47 TL destek tazminatının davacı ...; 36.629,54 TL destek tazminatının ...'ya dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacılara verilmesine,

karar verilmiş; hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazası nedeniyle destekten yolsun kalma tazminatı talebine ilişkindir.

Mahkemece, davacının cismani zararının belirlenmesi için alınan bilirkişi raporunda TRH-2010 yaşam tablosu esas alınarak hesaplama yapılmış olup mahkemece bu doğrultuda karar verilmiştir.

Yargıtay yerleşik uygulamalarına göre davacının muhtemel yaşam süreleri belirlenirken Population Masculine Et – Feminine (PMF) yaşam tablosu esas alınmalıdır.

Bu bakımdan tazminat esaslarına uygun olmayan yaşam süresine göre yapılan hesaplamanın hükme esas alınarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 30/04/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
yaşam karar davalı temyiz alınarak mahkemece tablosu davacının kararın gerekmiştir yazılı destekten yapılan
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları