ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik Kazası - Rücu - Menfi Tespit

09-10-2020 - 705

Trafik Kazası - Rücu - Menfi Tespit


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/11476
2019/5229
2019-04-29

Özet:

  • Mahkemece makine mühendisi bilirkişiden alınan raporda, davacıya ait aracın keşfen incelenmesi sonucu kazaya karışmadığı yönünde görüş bildirilmesi nedeniyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de, mahkemece varılan sonuç dosya kapsamına uygun değildir.
  • Kazanın hemen akabinde trafik timince düzenlenen kaza tespit tutanağında aracın plakası, model ve yılı net şekilde yazılmış, yargılama sırasında dinlenilen tutanak mümziilerince kaza tespit tutanağına aykırı veya çelişkili beyanda bulunulmamıştır.
  • Bunun yanında davacının kaza tarihi öncesi aracı noter vasıtasıyla satın aldığı sabittir. Aynı zamanda kaza nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamındaki aracın plakasıdır.
  • Tüm bu veriler karşısında kaza yapan aracın davacının maliki olduğu araç olduğu anlaşılmaktadır.
  • Bu durumda davalı Güvence Hesabı tarafından yapılan ödemenin nedeninin araştırılması ve kaza nedeniyle oluşturulan hasar dosyasının getirtilmesi suretiyle gerçek zarar hesabı yaptırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

-K A R A R-

Davacı vekili, müvekkiline ait aracın tek taraflı kazası sonucu yaralanan dava dışı....için davalılardan Güvence Hesabının yaptığı ödeme nedeniyle müvekkili aleyhine Erbaa İcra Müdürlüğü'nün 2011/3116 sayılı dosyasında yapılan takibin kesinleştiğini, müvekkiline ait ... plakalı aracın kaza yapmış gibi gösterilmesine karşın aslında müvekkilinin önceden maliki olduğu ...plakalı aracın kaza yaptığını belirterek müvekkilinin davalılara borçlu olmadığının tespitini talep ve dava etmiştir.

Davalılar, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kısmen kabulü ile davacının... İcra Müdürlüğü'nün 2011/3116 sayılı dosyasında davalı ... Hesabına borçlu olmadığının tespitine, diğer davalı ...'e açılan davanın reddine, davalının kötü niyet tazminat talebinin reddine, karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazası nedeniyle ödenen bedelin rücuen tahsili için başlatılan icra takibine konu alacak yönünden menfi tespit istemine ilişkindir.

Somut olayda, mahkemece makine mühendisi bilirkişiden alınan raporda, davacıya ait ...plakalı aracın keşfen incelenmesi sonucu kazaya karışmadığı yönünde görüş bildirilmesi nedeniyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de, mahkemece varılan sonuç dosya kapsamına uygun değildir. Kazanın hemen akabinde trafik timince düzenlenen kaza tespit tutanağında aracın plakası, model ve yılı net şekilde... plakalı 1991 model ... araç olarak yazılmış, yargılama sırasında dinlenilen tutanak mümziilerince kaza tespit tutanağına aykırı veya çelişkili beyanda bulunulmamıştır. Bunun yanında davacının kaza tarihi öncesi ... plakalı aracı noter vasıtasıyla satın aldığı sabittir. Aynı zamanda kaza nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamındaki aracın plakası .....'dir. Tüm bu veriler karşısında kaza yapan aracın davacının maliki olduğu... plakalı araç olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı ... tarafından yapılan ödemenin nedeninin araştırılması ve kaza nedeniyle oluşturulan hasar dosyasının getirtilmesi suretiyle gerçek zarar hesabı yaptırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi isabetle değildir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'na geri verilmesine 29/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
aracın nedeniyle karar davalı plakalı davanın davacının mahkemece tespit olduğu sonuç verilmiş verilmesi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları