ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik Kazası - Belgeli Gider - Belgesiz Gider

15-10-2020 - 789

Trafik Kazası - Belgeli Gider - Belgesiz Gider


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/14762
2019/6404
2019-05-20

Özet:

  • 25.02.2011 tarihinde 6111 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" yürürlüğe girmiştir.
  • Bu Kanun ile trafik kazaları sebebiyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin, sosyal güvenceleri olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı ve yine bu kanunun yayınlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı hükme bağlanmıştır.
  • Buna göre; 6111 Sayılı Kanun gereği yasanın yayımlandığı tarihten önce ve sonra meydana gelen tüm trafik kazaları nedeni ile sunulan belgeli sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır.
  • Bu nedenle davacının dava konusu tedavi giderlerinden belgeli/faturalı sağlık giderlerinin tümünden Sosyal Güvenlik Kurumu, belgesiz/paramedikal giderlerden ise aracın işleteni, sürücüsü ve zorunlu mali sorumluluk sigortacısı sorumludur.
  • Olayda, 6111 sayılı Yasada düzenlendiği üzere acil hal teşkil eden tüm belgeli tedavi giderlerinden Sosyal Güvenlik Kurumunun, diğer/belgesiz/paramedikal giderlerden davalının sorumlu olacak şekilde karar verilmesi gerekir.

-K A R A R-

Davacı vekili, sigortalı araç sürücüsü ... 'nın sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı motosiklet ile sürücü ... yönetimindeki ... plakalı otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklette yolcu olarak bulunan davacının ağır şekilde yaralandığı ve malul kaldığını, kazaya karışan ve ... adına kayıtlı olan ... plakalı motosikletin davalı ... tarafından sigortalandığı, fazlaya ilişkin hakları saklı kalarak, tedavi ve iyileşme sürecindeki bakıcı giderlerinden doğan 5.005,80 TL ile belgelenemeyen kaçınılmaz tedavi giderlerinden doğan 10,00 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... vekili; davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere göre, davanın kabulü ile 5.005,80 TL bakıcı giderinin, 3.612,00 TL faturaya bağlanmayan zorunlu tedavi giderinin davalı ... şirketinden poliçe limiti dahilinde temerrüt tarihi olan 09/02/2015 dava tarihinden başlayacak değişen oranlarda yasal faiziyle birlikte sigorta şirketinden tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazası nedeni ile cismani zarara dayalı tazminat istemine ilişkindir.

Davacı vekili, meydana gelen kazada yaralanan davacının iyileşme süresinin 6 ay olduğunu ve bu süre zarfında herhangi bir mesleği icra edemeyeceğini, tedavi ve iyileşme sürecinde uğranılan bakıcı gideri zararı ile fatura karşılığı ödenen tedavi gideri ile belgelenemeyen tedavi giderinin tahsiline karar verilmesini talep etmiş, mahkemece fatura karşılığında ödenen tedavi gideri ile belgesiz tedavi giderlerinin tümümün davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

25.02.2011 tarihinde 6111 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun 59. maddesi ve geçici 1.maddesi ile trafik kazaları sebebiyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin, sosyal güvenceleri olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı ve yine bu kanunun yayınlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre; 6111 Sayılı Kanun gereği yasanın yayımlandığı tarihten önce ve sonra meydana gelen tüm trafik kazaları nedeni ile sunulan belgeli sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır. Bu nedenle davacının dava konusu tedavi giderlerinden belgeli/faturalı sağlık giderlerinin tümünden Sosyal Güvenlik Kurumu, belgesiz/paramedikal giderlerden ise aracın işleteni, sürücüsü ve zorunlu mali sorumluluk sigortacısı sorumludur.

Mahkemece somut olayda, 6111 sayılı Yasada düzenlendiği üzere acil hal teşkil eden tüm belgeli tedavi giderlerinden Sosyal Güvenlik Kurumunun, diğer/belgesiz/paramedikal giderlerden davalının sorumlu olacak şekilde karar verilmesi gerekirken, belgeli/faturalı 612,00 TL'lik tedavi giderinden davalı ... şirketinin sorumluluğuna karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 20/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
sigorta sağlık gider belge fatura sorumluluk
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları