ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kasten Yaralama - Maluliyet - Tazminatın Sınırı

10-10-2020 - 962

Kasten Yaralama - Maluliyet - Tazminatın Sınırı


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/10883
2019/5069
2019-04-18

Özet:

  • Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir.
  • Her ne kadar dava dışı tescilsiz araç sürücüsü olayın trafik kazası olduğunu beyan etmiş ise de Yargıtay ilgili dairesince onanan ceza davasına göre tescilsiz araç sürücüsü ve motorda bulunan diğer kişinin iştirak halinde nitelikli yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verilmiş olup davacının önce tescilsiz araç sürücüsü tarafından motorsikletin üzerine sürülmek suretiyle, ardından da motorda yolcu olarak bulunan kişinin zincirle dövmesi suretiyle yaralandığı açıktır. Mahkemece adli tıp uzmanından alınan rapora göre, davacının maluliyeti %12.3 olup iyileşme süresinin 6 aya kadar uzayabileceği bildirilmiştir.
  • Davalı, davacının tescilsiz araç sürücüsünün motoru ile kasten yaralama eylemi neticesinde oluşan maluliyet nedeniyle hesaplanacak tazminat miktarından sorumlu ise de, davacının zincirle dövülmesi neticesi oluşan zarardan sorumlu değildir.
  • Bu nedenle mahkemece davacının tüm tedavi evrakları ve ilgili ceza dosyası dosya içerisine alınmak suretiyle Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas dairesinden davacının maluliyet durumuna ilişkin kaza tarihi itibari ile yürürlükte bulunan Çalışma ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine uygun yeni bir rapor alınarak, davacının maluliyetinin ne kadarının motorsikletin çarpması sonucu, ne kadarının zincirle dövülmek suretiyle oluştuğunun belirlenmesi sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir.

- K A R A R -

Davacı vekili, sigortasız araç sürücüsü İsmail Belge'nin yönetimindeki motorsiklet ile banket üzerinde yürüyen davacıya çarparak yaralanmasına neden olduğunu, dava dışı sigortasız araç sürücüsü İsmail Belge hakkında ....Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/566 Esas ve 2012/1109 Karar sayılı dosyası ile nitelikli yaralama suçundan açılan kamu davasının hükmen kesinleştiğini belirterek fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile geçici iş göremezlik süresinde uğradığı maddi zararı ile çalışma gücünün azalmasından doğan maddi kaybından oluşan 1.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan tahsilini talep etmiş, 05.04.2016 tarihli dilekçesi ile maddi tazminat talebini 106.715.22 TL ye yükseltmiştir.

Davalı vekili davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının davasının ıslah uyarınca kabulü ile 16/03/2016 tarihli hesap raporu uyarınca hesaplanan davacının dava konusu olay sebebiyle uğradığı geçici iş göremezliği ile maluliyetinden doğan maddi zararı 106.715,22 TL maddi tazminatın davalı ... hesabından olay tarihindeki geçerli ZMMS sakatlanma klozu kişi başı poliçe limiti ile sınırlı sorumlu olarak dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp

değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava kasten yaralama sonucu oluşan işgöremezlik nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.

Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir. Her ne kadar dava dışı tescilsiz araç sürücüsü olayın trafik kazası olduğunu beyan etmiş ise de Yargıtay ilgili dairesince onanan ceza davasına göre tescilsiz araç sürücüsü ve motorda bulunan diğer kişinin iştirak halinde nitelikli yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verilmiş olup davacının önce tescilsiz araç sürücüsü tarafından motorsikletin üzerine sürülmek suretiyle, ardından da motorda yolcu olarak bulunan kişinin zincirle dövmesi suretiyle yaralandığı açıktır. Mahkemece adli tıp uzmanından alınan rapora göre, davacının maluliyeti %12.3 olup iyileşme süresinin 6 aya kadar uzayabileceği bildirilmiştir. Davalı ..., davacının tescilsiz araç sürücüsünün motoru ile kasten yaralama eylemi neticesinde oluşan maluliyet nedeniyle hesaplanacak tazminat miktarından sorumlu ise de, davacının zincirle dövülmesi neticesi oluşan zarardan sorumlu değildir. Bu nedenle mahkemece davacının tüm tedavi evrakları ve ilgili ceza dosyası dosya içerisine alınmak suretiyle Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas dairesinden davacının maluliyet durumuna ilişkin kaza tarihi itibari ile yürürlükte bulunan Çalışma ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine uygun yeni bir rapor alınarak, davacının maluliyetinin ne kadarının motorsikletin çarpması sonucu, ne kadarının zincirle dövülmek suretiyle oluştuğunun belirlenmesi sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir.

3- Davalı vekilinin ihbar talebi hakkında işlem yapılmamış olması da doğru görülmemiştir.

SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 18/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
davacının davalı tescilsiz suretiyle karar sürücüsü maddi oluşan bulunan zincirle belirlenmesi yaralama temyiz
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları