ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik Kazası - Tazminat - Avukatlık Ücreti

20-10-2020 - 1021

Trafik Kazası - Tazminat - Avukatlık Ücreti


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/11153
2019/5639
2019-05-07

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalı ...'in kusuru ile meydana gelen çift taraflı kazada, karşı araçta yolcu olarak bulunan davacıların annesi Sebahat'ın vefat ettiğini belirterek, davacılar için 500,00'er TL maddi, 15.000,00'er TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece 10.000,00'er TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline, maddi tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş, hüküm davalı ... Serkan vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir.

Davacı vekili dava dilekçesinde Sedat için 500,00 TL maddi 15.000,00 TL manevi tazminat, Sinan için 500,00 TL maddi ve 15.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep etmiş, mahkemece maddi tazminat talebinin .. reddine, manevi tazminat talebinin her iki davacı için 10.000'er TL olarak kısmen kabul edilmesine rağmen, davalı ... Serkan lehine maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddedilen kısımlarına ilişkin ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde 1.500 TL maktu vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmeyip bozmayı gerektirmiş ise de bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ; Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 6 nolu bendinin hüküm fıkrasından çıkarılarak yerine ''Davalı ... Serkan vekili için karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. Gereğince reddedilen maddi ve manevi tazminat talepleri için 2.400-TL (davacı vekili lehine hükmedilen vekalet ücretini geçemeyeceği dikkate alınarak) vekalet ücretinin davacılardan alınarak, davalı ... Serkan'a verilmesine, '' ibaresinin yazılmasına ve hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'e geri verilmesine 07/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
trafik kaza maddi manevi tazminat vekalet ücret
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları