ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Tedavi Giderleri - SGK nın Hasım Gösterilmemesi

09-10-2020 - 679

Tedavi Giderleri - SGK nın Hasım Gösterilmemesi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/12710
2019/5398
2019-05-02

Özet:

  • 6111 sayılı Kanun'un yürürlük tarihi 25/02/2011 olup, tedavi gideri talebini de içeren ve bu tarihten önce açılmış davalarda, SGK Başkanlığı yasal değişiklikler nedeniyle davada hasım haline geldiğinden davaya dahil edilmesi gerekmektedir.
  • Ne var ki, hukukumuzda istisnai haller dışında dahili dava müessesesi olmadığından, anılan Kanun'un yürürlük tarihinden sonra açılan davalarda, dava açılırken hasım gösterilmeyen SGK Başkanlığı'nın sonradan davaya dahil edilmesi, usul hükümlerine aykırı olduğu gibi kurum hakkında hüküm kurulması da hukuken mümkün değildir.
  • Somut olayda eldeki davanın açıldığı tarihin 05/10/2011 olduğu ve SGK aleyhine dava açılmadığı gözetildiğinde, H.M.K'ya aykırı biçimde SGK'nın davaya dahil edilerek aleyhine hüküm tesisi hatalıdır.

-K A R A R-

Davacı vekili, davalıların trafik sigortacısı olduğu araç ile davacının yolcusu olduğu aracın karıştığı trafik kazası neticesinde yaralandığını belirterek, fazlaya dair hakkını saklı tutmak kaydıyla 1.000,00 TL tedavi gideri, 2.000,00 TL geçici iş göremezlik zararını, 5.000,00 TL daimi iş göremezlik zararını talep etmiş, ıslah dilekçesi ile talebini artırmıştır.

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, dahili davalı SGK vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre dahili davalı SGK vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat istemine ilişkindir.

6111 sayılı Kanun'un yürürlük tarihi 25/02/2011 olup, tedavi gideri talebini de içeren ve bu tarihten önce açılmış davalarda, SGK Başkanlığı yasal değişiklikler nedeniyle davada hasım haline geldiğinden davaya dahil edilmesi gerekmektedir. Ne var ki, hukukumuzda istisnai haller dışında dahili dava müessesesi olmadığından, anılan Kanun'un yürürlük tarihinden sonra açılan davalarda, dava açılırken hasım gösterilmeyen SGK Başkanlığı'nın sonradan davaya dahil edilmesi, usul hükümlerine aykırı olduğu gibi kurum hakkında hüküm kurulması da hukuken mümkün değildir. Somut olayda eldeki davanın açıldığı tarihin 05/10/2011 olduğu ve SGK aleyhine dava açılmadığı gözetildiğinde, H.M.K'ya aykırı biçimde SGK'nın davaya dahil edilerek aleyhine hüküm tesisi hatalıdır.

Kabule göre; 5502 sayılı ... Yasası'nın 36. maddesi uyarınca davalı Kurum karar ve ilam harcından muaf olduğu halde aleyhine harca hükmedilmesi doğru değildir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, dahili davalı SGK vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, dahili davalı SGK vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 02/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
dahili davalı olduğu dahil davaya edilmesi davanın karar temyiz aleyhine hüküm aykırı davalarda kanun
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları