ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik Kazası - Tazminat - Faiz

15-10-2020 - 593

Trafik Kazası - Tazminat - Faiz


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/13814
2019/6499
2019-05-21

Özet:

  • Davacı vekilince temerrüt faizi olarak ticari faizi istenilmiş, ve mahkemece de ticari faize hükmedilmiştir.
  • Oysa zarara neden olan aracın ticari araç olduğu belirlenemediğinden davada temerrüt faizi olarak yasal faize hükmedilmesi gerekirken ticari faize hükmedilmesi doğru görülmeyip bozmayı gerektirmiş ise de bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

-K A R A R-

Davacı vekili dava dilekçesinde, plakası tespit edilemeyen bir aracın davacıya çarpması nedeniyle yaralandığını belirterek 1.000 TL maddi tazminatın davalıdan tahsilini talep etmiş, yargılama esnasında talebini 2.762,38 TL olarak arttırmıştır.

Davalı davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece 2.762,38 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava trafik kazası nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.

Davacı vekilince temerrüt faizi olarak ticari faizi istenilmiş, ve mahkemece de ticari faize hükmedilmiştir. Oysa zarara neden olan aracın ticari araç olduğu belirlenemediğinden davada temerrüt faizi olarak yasal faize hükmedilmesi gerekirken ticari faize hükmedilmesi doğru görülmeyip bozmayı gerektirmiş ise de bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 1 nolu bendinden ''T.C.Merkez Bankasının kısa vadeli avans işlemleri uyguladığı oranda'' ibaresinin çıkartılarak yerine ''yasal'' ibaresinin yazılmasına ve hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 21/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kaza tazminat faiz ticari yasal trafik
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları