ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Poliçeye Manevi Tazminatın Dahil Edilmesi

14-10-2020 - 831

Poliçeye Manevi Tazminatın Dahil Edilmesi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/17889
2019/7359
2019-06-11

Özet:

  • Davalı şirket adına düzenlenen poliçe kapsamında açılan hasar dosyası nedeni ile davacıya uğramış olduğu maddi ve manevi zararlar kapsamında davacıya sigorta şirketinden uğramış olduğu manevi zararın da dahil edecek şekilde ödeme yapıldığı gerekçesiyle davacının manevi tazminat talebi reddedilmiş ise de, dava dışı A.Sigorta AŞ vekilince dosyaya sunulan davaya konu kazayla ilgili hasar dosyasının incelenmesinde, davacıya yapılan ödemenin davacıya ait kazalı araçta meydana gelen hasarla ilgili yedek parça ve işçilik tutarlarının toplamı olduğu, davacıya manevi tazminat adı altında sigorta şirketince ödeme yapıldığına dair dosyada herhangi bir bilgi ya da belgenin bulunmadığı görülmüştür.
  • Trafik kazası sonucu davacının yaralanması nedeniyle duyduğu acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; kazanın oluş şekli, kusur durumu, davacının yaralanmasının mahiyet ve derecesi, zararın ağırlığı, tarafların sosyal ve ekonomik durumları gözönünde tutularak, olay tarihindeki paranın alım gücüne uygun düşen, davacı için hak ve nesafet kuralları çerçevesinde belirlenecek manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.

-K A R A R-

Davacı vekili; müvekkilinin sevk ve yönetimindeki araç ile davalılardan ... yönetimindeki yarı romörkün 28.10.2014 tarihinde karıştığı kazada müvekkilinin yaralandığını, İstanbul Adli Tıp Kurumunun raporuyla kusursuz bulunan müvekkilinin olay sonrasında kazanın olduğu yerde ve yaralı bir şekilde olduğu gibi bırakıldığını, Karabük 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/224 Esas 2015/604 Karar sayılı ilamı ile olay sonrasındaki herhangi bir ambulans veya kolluk kuvvetini aramayarak ve daah olay yerinden kaçarak giden davalılardan ... hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak adli para cezasına hükmedildiğini, davacının kaza nedeniyle manevi olarak çok yıprandığını, aracının perte çıktığını beyanla, fazlaya ilişkinn hakları saklı kalmak kaydı ile 500,00 TL maddi, 7.500,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... vekili yetki itirazında bulunmak suretiyle, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre; maddi tazminat davasının feragat nedeniyle reddine, manevi tazminat davasının reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, trafik kazasında yaralanma nedeniyle maddi manevi tazminat istemine ilişkindir.

6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun 56. maddesi hükmüne göre cismani zarara uğrayana, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hakkaniyete uygun bir miktar paraya hükmetmesi gerekir. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.6.1976 günlü ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde, takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, hakim bu konuda takdir hakkını kullanır iken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.

Eldeki dosyada ise yerel mahkemece her ne kadar, davalı ... Gıda. Taş. Pet. San ve Tic. Şti adına düzenlenen poliçe kapsamında açılan hasar dosyası nedeni ile davacıya uğramış olduğu maddi ve manevi zararlar kapsamında davacıya sigorta şirketinden uğramış olduğu manevi zararın da dahil edecek şekilde 5.000,00 TL ödeme yapıldığı gerekçesiyle davacının manevi tazminat talebi reddedilmiş ise de, dava dışı A.Sigorta AŞ vekilince dosyaya sunulan davaya konu kazayla ilgili hasar dosyasının incelenmesinde, davacıya 02.02.2015 tarihinde yapılan 5000,00TL tutarındaki ödemenin davacıya ait kazalı araçta meydana gelen hasarla ilgili yedek parça ve işçilik tutarlarının toplamı olduğu, davacıya manevi tazminat adı altında sigorta şirketince ödeme yapıldığına dair dosyada herhangi bir bilgi ya da belgenin bulunmadığı görülmüştür.

O halde mahkemece; trafik kazası sonucu davacının yaralanması nedeniyle duyduğu acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; kazanın oluş şekli, kusur durumu, davacının yaralanmasının mahiyet ve derecesi, zararın ağırlığı, tarafların sosyal ve ekonomik durumları gözönünde tutularak, olay tarihindeki paranın alım gücüne uygun düşen, davacı için hak ve nesafet kuralları çerçevesinde belirlenecek manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ve gerekçe ile davacının manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 11/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
manevi tazminat poliçe sigorta maddi hasar
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları