ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Hastalığın Maluliyeti Artırması - Tazminat

10-10-2020 - 754

Hastalığın Maluliyeti Artırması - Tazminat


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/10334
2019/4645
2019-04-11

Özet:

  • Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davacının Eğitim ve Araştırma Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu raporunda vücut fonksiyon kayıp oranının %30 a yükseldiği, ancak maluliyet oranının trafik kazası ile ilgisinin bulunmadığının belirtildiği,
  • Alınan Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu raporunda da davacının Devlet Hastanesinden aldığı %30 maluliyet raporunun geçirmiş olduğu trafik kazası ile ilintili olmadığı ve davacının geçirmiş olduğu trafik kazası sonucunda %5 oranında malul olduğunun tespit edilmiş olmasına göre,
  • Ayrıca Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ilgili maddesinde hangi hallerin kaza sayılacağı açık şekilde sayılmış olup, davacının kalp rahatsızlığının genel şartlarda sayılan kaza hallerinden biri olmadığı ve gerçekleşen trafik kazası ile mevcut maluliyetin ilintili olmadığı anlaşıldığından, açılan davanın reddine karar verilmiş, hüküm onanmıştır.

-K A R A R-

Davacı vekili; müvekkiline 24/12/2005 tarihinde dava dışı İ.Ü'ün kullandığı aracın çarpması sonucu meydana gelen yaralamalı trafik kazasında Adli Tıp Kurumu’nca %5 meslekten kazanma gücünün kaybedildiğine ilişkin rapor verildiğini, kazanın meydana geldiği dönem içinde müvekkilinin davalı şirketin 08/12/2005 -08/12/2006 yılı arasında Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi ile sigortalı olduğunu, kazadan müvekkilinin uzun süre tedavi gördüğü Ü. Devlet Hastanesince 18/07/2012 tarihli raporu ile bu kazadan dolayı %30 tüm vücut fonksiyonunu kaybettiği yönünde rapor düzenlendiğini, tedavinin devam ettiği süreç içinde 15/12/2010 tarihinde davalı şirkete müracaat eden müvekkilinin hakkında davalı şirket nezdinde hasar dosyasının açıldığını, Üsküdar Devlet Hastanesinin 06/01/2011 tarihli %20 tüm vücut fonksiyon kaybı raporunu esas alan davalı şirketin, müvekkiline 12.000,00 TL maluliyeti esas alan ilk ödemesi sonrasında tedavinin devam ettiğini, artan maluliyet oranının %10 ve poliçe limitinin 60.000,00 TL olduğunu, %20 maluliyete göre kendilerine ödenen 12.000,00 TL sonrasında nihai olarak oluşan %30 maluliyete göre aradaki %10 maluliyet farkına tekabül eden 6.000,00 TL'nin davalıdan alınarak taraflarına verilmesini  talep etmiştir.

Davalı vekili; davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davacının Üm. Eğitim ve Araştırma  Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu raporunda vücut fonksiyon kayıp oranının %30 a yükseldiği, ancak maluliyet oranının trafik kazası ile ilgisinin bulunmadığının belirtildiği, alınan Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu raporunda da davacının Üm. Devlet Hastanesinden aldığı %30 maluliyet raporunun geçirmiş olduğu trafik kazası ile ilintili olmadığı ve davacının geçirmiş olduğu trafik kazası sonucunda %5 oranında malul olduğunun tespit edilmiş olmasına göre, ayrıca Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları 3 nolu maddesinde hangi hallerin kaza sayılacağı açık şekilde sayılmış olup, davacının kalp rahatsızlığının genel şartlarda sayılan kaza hallerinden biri olmadığı ve gerçekleşen trafik kazası ile mevcut maluliyetin ilintili olmadığı anlaşıldığından, açılan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle ATK 3. İhtisas Kurulu’nun 31.07.2015 tarihli raporunun hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına  göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 15,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 11/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
trafik davacının kazası maluliyet olmadığı oranının davalı kurulu raporunda vücut genel devlet geçirmiş olduğu
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları