ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Meskenin İşyerine Dönüştürülmesi - Kat Maliklerinin İzni

16-10-2020 - 991

Meskenin İşyerine Dönüştürülmesi - Kat Maliklerinin İzni


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi
2012/14088
2013/1074
2013-01-28

Özet:

  • Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince mesken nitelikli bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılmasının tüm kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri karara bağlı olduğu, dosyada bulunan dava konusu bağımsız bölümün davalı Mağazası olarak kiraya verilmesine ilişkin sözleşmeyi yedi bağımsız bölüm malikinden üçünün imzaladığı, kat malikleri kurulunda bu sözleşmenin onayına ilişkin kararın da oybirliği ile alınmadığı, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ilgili maddesinin son fıkrası gereğince tapuya şerh verilmiş bir kararın da olmadığı anlaşıldığından yok hükmünde bir karar olup anataşınmazda sonradan malik olanları bağlamayacağından sadece o sözleşmede imzaları olanların Medeni Yasanın ilgili maddesi gereğince dava açma haklarının bulunmadığı, davacının bağımsız bölümü sonradan satın aldığı, sözleşmede imzasının bulunmadığı dikkate alınarak tarafların gösterecekleri bütün deliller toplanıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

Davacı dava dilekçesinde, anataşınmazdaki bağımsız bölümünü ....06.2007 tarihinde satın aldığını, bundan önce bir kısım malikler tarafından dava konusu bağımsız bölümün davalı Vakko'ya satış mağazası olarak kiraya verildiğini belirterek taşınmazda yapılan projeye aykırılıkların eski hale getirilmesini, aksi halde bu davalının tahliyesini talep etmiş, karşı dava ile de davacı-karşı davalının ....756 TL borcu olduğunu ileri sürerek alacağın tahsilini istemiş, mahkemece yapılan yargılama sonunda asıl davanın reddine, karşı dava hakkında atiye bırakılması nedeniyle karar ittihazına yer olmadığına karar verilmiş, hüküm davacı-karşı davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ....maddesi gereğince mesken nitelikli bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılmasının tüm kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri karara bağlı olduğu, dosyada bulunan dava konusu bağımsız bölümün davalı .......... Mağazası olarak kiraya verilmesine ilişkin sözleşmeyi yedi bağımsız bölüm malikinden üçünün imzaladığı, kat malikleri kurulunda bu sözleşmenin onayına ilişkin kararın da oybirliği ile alınmadığı, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun .... maddesinin son fıkrası gereğince tapuya şerh verilmiş bir kararın da olmadığı anlaşıldığından yok hükmünde bir karar olup anataşınmazda sonradan malik olanları bağlamayacağından sadece o sözleşmede imzaları olanların Medeni Yasanın ....maddesi gereğince dava açma haklarının bulunmadığı, davacının bağımsız bölümü sonradan satın aldığı, sözleşmede imzasının bulunmadığı dikkate alınarak tarafların gösterecekleri bütün deliller toplanıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yerinde bulunmayan gerekçe ile asıl davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, ....01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kat mülkiyeti mesken işyeri bağımsız bölüm kat malikleri oybirliği
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları