ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Uygulama Kadastrosu

26-09-2020 - 691

Uygulama Kadastrosu


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 16. Hukuk Dairesi
2016/15759
2020/284
2020-02-10

Özet:

  • Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı Hazine vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değildir. 
  • Ancak, 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca kadastro hakimi doğru, infazı kabil, infaz sırasında tereddüt oluşturmayacak ve taşınmaz hakkında sicil oluşturmaya elverişli şekilde karar vermek zorundadır. 
  • Kadastro Mahkemesi sicil oluşturmak zorunda olduğuna ve dava reddedildiğine göre, dava konusu taşınmazların uygulama tespiti gibi tescillerine karar verilmesi gerekirken, taşınmazlar hakkında tescil hükmü kurulmaması isabetsizdir.

 
Uygulama kadastrosu sırasında, ... İli Merkez İlçesi ... Mahallesi çalışma alanında ve tapuda ... adına kayıtlı bulunan eski 958 parsel sayılı 760,00 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, 164 ada 17 parsel numarasıyla ve 877,91 metrekare yüzölçümlü olarak; davacı Hazine adına kayıtlı bulunan eski 956 parsel sayılı 422,00 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, 164 ada 18 parsel numarasıyla ve 279,85 metrekare yüzölçümlü olarak; ... ve müşterekleri adına kayıtlı bulunan eski 1005 parsel sayılı 888,00 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, ... ada 19 parsel numarasıyla ve 917,34 metrekare yüzölçümlü olarak tespit edilmiştir. Davacı Hazine vekili, uygulama kadastrosu sırasında Hazine adına kayıtlı bulunan eski 956 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün azaldığını ileri sürerek dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı Hazine vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak, 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca kadastro hakimi doğru, infazı kabil, infaz sırasında tereddüt oluşturmayacak ve taşınmaz hakkında sicil oluşturmaya elverişli şekilde karar vermek zorundadır. Kadastro Mahkemesi sicil oluşturmak zorunda olduğuna ve dava reddedildiğine göre, dava konusu taşınmazların uygulama tespiti gibi tescillerine karar verilmesi gerekirken, taşınmazlar hakkında tescil hükmü kurulmaması isabetsiz olup, temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.02.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Uygulama Kadastrosu delil yasa hazine itiraz
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları