Yargıtay 11. H.D. 2011/8537 E. 2012/15837 K.


Özet:

Dava, tekne sigorta poliçesine dayalı tazminat istemine ilişkindir. Davacı ile dava dışı ..... ..... arasındaki “gemi kira sözleşmesi” başlıklı sözleşmenin 7. maddesinde “kira süresince personel hatalarından, kazalardan, mal ve can kaybından doğabilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve ödemelerden kiralayan şirket sorumludur” ibarelerine yer verilmiştir. Bu madde içeriğinden dava konusu teknenin kaptanı ve personeli ile birlikte kiraya verildiği, yani kira sözleşmesinin çıplak kira sözleşmesi niteliğinde olmadığı, mürettebatın davacıya bağlı olduğu ve hasarın teminat kapsamında bulunduğu anlaşılmakla bilirkişi raporu doğrultusunda karar verilmek gerekir.

Taraflar arasında görülen davada Mersin 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 17/03/2012 tarih ve 2009/221-2011/65 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sul......

Kararın devamını okuyabilmeniz için üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor.


ÜYE GİRİŞİ YAP ÜYE OL