ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptali - İyiniyet

29-09-2020 - 808

Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptali - İyiniyet


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Danıştay 6. Daire
2019/7006
2020/946
2020-02-04

Özet:

  • Sağlıklı ve dengeli bir çevrenin oluşturulması bakımından, yürürlükte bulunan plan hükümlerine aykırı olarak inşa edilen yapıların, bu plan uyarınca verilen ruhsata uygun olarak inşa edilse dahi, ruhsatın plan ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilerek yargı merciince iptal edilmesi durumunda kazanılmış hakkın bulunmaması nedeniyle yapı tatil tutanağı düzenlenerek yıkılması gerekmektedir.
  • Ancak; yıkım işlemi tesis edilmeden önce, yürürlükteki plana aykırı olarak ruhsat veren idarenin kusurlu davranışı nedeniyle, iyi niyetli kişilere para cezası verilmemesi ve anılan kişilere yıkıma konu taşınmaz bedelinin ödenmesi gerekmektedir.
  • Bu nedenle; dava konusu yapılar için yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alınmasında herhangi bir hata veya hilesi bulunmayan davacıya para cezası verilmesinde ve bedelinin davacıya ödenmeden ruhsatsız duruma düşen yapıların yıkımı yolunda tesis edilen encümen kararlarında hukuka uyarlık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Dava konusu istem: Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Dede Mahallesi, Çukur Mevkii, 1982 parsel sayılı taşınmazda bulunan yapıların, yapı ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerinin iptal edilmesi sonucunda, ruhsatsız duruma düştüğünden bahisle, Ayrancı Belediye Encümeninin 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi uyarınca 81.369,56 TL para cezası verilmesine ilişkin ......

Kararın devamını okuyabilmeniz için üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor. www.kararmatik.com'a üyelik ücretsizdir!


ÜYE GİRİŞİ YAP ÜCRETSİZ ÜYE OL


www.kararmatik.com'a üyelik ücretsizdir ve HER ZAMAN da ücretsiz olacaktır!

Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları