ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Ve Manevi Tazminat İsteminde Müterafik Kusurun Varlığı

05-12-2020 - 691

Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Ve Manevi Tazminat İsteminde Müterafik Kusurun Varlığı


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2017/5716
2018/1495
2019-03-01

Davacılar vekili; asıl davada davalının sürücüsü, birleştirilen davada zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğu aracın, davacıların desteğinin içinde yolcu olarak bulunduğu araca çarpması ile gerçekleşen kazada desteğin öldüğünü açıklayıp 5.000,00'er TL maddi tazminat ile desteğin anne – babası için 50.000,00'er, kardeşi için 25.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faiz ile tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, bozma ilamına ve toplanan delillere göre asıl davada, davacı ... için hesaplanan 8.132,17 TL tazminattan takdiren %5 hakkaniyet indirimi yapılarak 7.125,57 TL maddi, 40.000,00 TL manevi tazminatın, davacı ... için hesaplanan 12.473,11 TL tazminattan takdiren %5 hakkaniyet indirimi yapılarak 11.849,45 TL maddi, 40.000,00 TL manevi tazminatın, davacı ... için 20.000,00 TL manevi tazminatın tahsiline, birleştirilen davada; asıl dava yönünden hükmedilen destekten yoksun kalma tazminatları ile tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla; davacı ... için hesaplanan 20.273,87 TL tazminattan takdiren %5 hakkaniyet indirimi yapılarak belirlenen 19.260,18 TL maddi tazminatın, davacı ... için hesaplanan 31.397,14 TL tazminattan takdiren %5 hakkaniyet indirimi yapılarak belirlenen 29.827,24 TL maddi tazminatın tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili, davalı .... vekili ve davalı ... vekilince temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekili, davalı .... vekili ve davalı ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine, karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazası nedeni ile destekten yoksun kalma ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde tutularak, B.K.’nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K'nun 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, takdir olunan manevi tazminatların bir miktar fazla olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun manevi tazminatlara hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

3-Somut olayda, mahkemece desteğin kask takmaması sebebi ile müterafik kusuru bulunduğundan %5 oranında indirim yapılmış ise de takdir edilen indirim oranı Dairemizin yerleşik uygulamasına göre az olup, %20 oranında müterafik kusuru indirimi yapılmak üzere kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

4-Davacılar vekilince dava dilekçesi ile manevi tazminat talepleri yönünden olay tarihinden itibaren yasal faize karar verilmesi talep edilmiş ise de mahkemece faiz talebi yönünden olumlu – olumsuz bir karar verilmemesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle de bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekili, davalı .... vekili ve davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekili ile davalı .... vekilinin, 4 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılar, davalı .... ile davalı ...'a geri verilmesine, 01/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
destek yoksun kalma tazminat kaza müterafik kusur indirim
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları