ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Tek Taraflı Trafik Kazası Sonucu Sakatlık Sebebi İle Tazminat Talebi

29-11-2020 - 707

Tek Taraflı Trafik Kazası Sonucu Sakatlık Sebebi İle Tazminat Talebi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2018/2850
2019/6255
2019-05-16

Davacı vekili, davalı şirkete trafik sigortalı araç içinde yolcu olan davacının tek taraflı trafik kazası sonucu sakatlandığını, kazanın oluşmasında davacının kusurunun bulunmadığını belirterek, 5.000,00 TL maddi tazminatın temerrüt tarihinden işleyecek ticari faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesiyle talebini 72.354,75 TL’ye yükseltmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kabulü ile 72.354,75 TL nin (2.219,40 TL si geçici iş görmezlik, 70.135,35 TL kalıcı maluliyet olmak üzere) dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiş, Dairemizin onama ilamı üzerine davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi talep edilmiştir.

Davacı vekili süresi içerisinde ıslah dilekçesi ile birlikte hesap bilirkişi raporuna itiraz ettiği halde, Dairemizin onama ilamının içeriğinde sehven taraflarca hesaplamaya süresinde itiraz edilmediğinden de bahsedildiği anlaşılmakla davacı vekilinin karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin ilgili onama ilamı kaldırılarak yapılan temyiz incelemesinde;

Davacı kaza tarihinde 21 yaşında olup dava dilekçesine eklenen ve tarihi belli olmayan öğrenci belgesi fotokopisine göre Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksekokulu kuyumculuk ve takı tasarımı bölümünde öğrencidir. Mahkemece hükme esas alınan hesap bilirkişi raporunda davacının ne iş yaptığı bilinmediğinden bahisle asgari ücret üzerinden maluliyet tazminatı hesaplaması yapılmış, davacı tarafça hesap raporuna süresi içerisinde itiraz edilmiştir. Davacının üniversite mezunu olması halinde, asgari ücretin üzerinde gelir elde edeceğinin kabulü gerekir. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz. Bu durumda mahkemece davacının iddia edildiği üzere 11.8.2012 kaza tarihinde üniversite öğrencisi olup olmadığı araştırılarak üniversite öğrencisi olması halinde, mezun olacağı/olduğu tarihin ilgili öğrenim kurumundan sorulması; ilgili meslek odaları ve meslek kuruluşlarından mezuniyetinden itibaren ne kadar sürede iş bulabileceği, emsal gelirinin ne kadar olacağı gibi hususların sorulması; bu tespitlerden sonra toplanan ve toplanacak deliller birlikte değerlendirilerek tazminat hesabının yapılması için, rapor düzenleyen bilirkişiden ek rapor alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin ... gün ve 2015/4458-2017/10012 sayılı onama ilamının ortadan kaldırılmasına, Dairemizin 2.11.2017 gün ve 2015/4458-2017/10012 sayılı ilamına 1) nolu bent olarak “Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin sair, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.” bendinin yazılmasına, 2) nolu bent olarak yukarıdaki bozma gerekçelerinin yazılmasına, ilama sonuç kısmı olarak “Yukarıda 1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, 2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile yerel mahkeme hükmünün BOZULMASINA,” ibarelerinin yazılmasına, tashihi karar peşin harcın karar düzeltme isteyen davacıya geri verilmesine, 16/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
tek taraflı kaza trafik kaza sakatlık tazminat
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları