ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kamulaştırmasız El Atma Davası Devam Ederken Kamulaştırma (Bedel Tespit ve Tescil) Davası Açılması

29-10-2020 - 1222

Kamulaştırmasız El Atma Davası Devam Ederken Kamulaştırma (Bedel Tespit ve Tescil) Davası Açılması


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi
2020/1131
2020/6344
2020-06-25

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ile ecrimisil istemine ilişkindir.

Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki ...İli,Merkez İlçesi, Şeyhcui Mahallesi 1849 parsel sayılı taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde ve ecrimisil bedeline hükmedilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;

1-Dosya bulunan bilgi ve belgelere göre dava konusu taşınmaza ilişkin olarak davalı idare tarafından bir kısım davacılar hakkında ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/332 E. - 2018/669 K sayılı dosyasında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın tescili davalarının derdest olduğu anlaşılmıştır.

Bir taşınmazla ilgili kamulaştırmasız el atma davası devam ederken kamulaştırma bedel tespit tescil davası açılması halinde, aslolan kamulaştırma davası olup, bedel tespit ve tescil yönünden inceleme yapılıp davaya devam edilmesi, kamulaştırmasız el atma davasında ise bedel tespit tescil davasının bekletici mesele sayılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi

Kabule göre de,

2- Dava konusu taşınmazda tapu kaydına göre 1/24 pay sahibi olduğu anlaşılan ... hakkında karar verilmesi gerekirken aktif husumet yokluğundan reddine karar verilmesi

Doğru görülmemiştir.

Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davacıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 25/06/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kamulaştırmasız el atma kamulaştırma bedel tespit tescil bekletici mesele
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları