ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kamunun Ortak Kullanımına Bırakılan Yerler İle İlgili Kadastro Yenilemesine İtirazda Taraf Teşkili

31-10-2020 - 823

Kamunun Ortak Kullanımına Bırakılan Yerler İle İlgili Kadastro Yenilemesine İtirazda Taraf Teşkili


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi
2003/3659
2003/4792
2003-06-02

Kadastro sırasında Giresun İli, Tirebolu İlçesi, Demirci Mahallesindeki 365 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak 2370.09 m2 yüzölçümünde ve önceki mezarlık niteliği değişmeksizin 284 ada 53 parsel numarası ile yenileme tutanağı düzenlenmiştir. Davacı Orman Yönetimi, tespitin iptali ve orman olarak Hazine adına kayıt ve tescili istemiyle dava açmış ve mahkemece daha önce kadastro görmüş yerler hakkındaki itirazın ancak miktara yönelik olabileceği gerekçesiyle davanın reddine, tespit gibi tesciline karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki 04.04.2003 tarihli kadastro müdürlüğü yazısından taşınmazın tescil harici bırakıldığı, yenileme tutanağında da malik hanesi boş bırakılarak mezarlık niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

Mahkemece yapılan araştırma ve inceleme hüküm kurmaya yeterli değildir. Şöyle ki; dava konusu taşınmazla ilgili tüm bilgi ve belgeler kadastro müdürlüğünden istenilmeli, malikin kim olduğu belirlenebiliyor ise, usulüne uygun dava dilekçesinin tebliği ile davada taraf olarak yer alması sağlanmalıdır. Malikin belirlenememesi durumunda 3402 Sayılı Yasanın 16. maddesinde açıklandığı şekilde mezarlık niteliğindeki kamunun ortak kullanmasına veya bir hizmetin görülmesine ayrılan yerlerle, devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin kayıt, belge veya özel konumlarına göre Hazine, kamu kurum ve kuruluşları, belediye, köy veya mahalli idare birlikleri tüzelkişiliği adlarına tespit olunacağı gözetilerek taraf teşkili sağlanmalıdır. Daha sonra tarafların iddia ve savlarına göre olayda mülkiyet aktarımını gerektiren bir olgunun var olup olmadığı belirlenmelidir.

Mahkemece, mülkiyet aktarımını gerektiren bir durumun varlığı saptanmadan yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı Orman Yönetiminin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer yönlerin bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine 02/06/2003 günü oybirliği ile karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kadastro yenileme itiraz taraf teşkili kamu ortak kullanım mezarlık
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları