ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kamulaştırmadan Arta Kalan Yer - Değer Kaybı Oranı

26-09-2020 - 946

Kamulaştırmadan Arta Kalan Yer - Değer Kaybı Oranı


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi
2019/11788
2020/4560
2020-03-12

Özet:

  • Dava konusu taşınmazın kamulaştırmadan arta kalan, fen bilirkişi raporunda C harfi ile gösterilen 1505,08 m² kısmın yüzölçümü, geometrik durumu, bilirkişi raporundaki özellikleri dikkate alındığında bu kısma %40 oranında değer kaybı hasaplanması gerekirken yazılı şekilde az bedele hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

 
Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın Hazine adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtayca incelenmesi, davalı ... vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R –

Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, karar davalı ... vekilince temyiz edilmiştir.Davalı ... vekilinin aşağıdaki bentler kapsamı dışındaki sair temyiz itirazları bozma ile kesinleşen yönlere ilişkindir. Ancak;

1-Dava konusu taşınmazın kamulaştırmadan arta kalan, fen bilirkişi raporunda C harfi ile gösterilen 1505,08 m² kısmın yüzölçümü, geometrik durumu, bilirkişi raporundaki özellikleri dikkate alındığında bu kısma %40 oranında değer kaybı hasaplanması gerekirken yazılı şekilde az bedele hükmedilmesi,

2-Dava konusu taşınmazla ilişkisi kalmayan ...'ün karar başlığında adının gösterilmesi,

3-Kabule göre de; hükmedilen 47.622,96 TL'den acele el koyma dosyasında bloke edilen 22.750,00 TL bedelin mahsubu ile ilk kararda bloke edilen 15.474,55 TL'nin 18/08/2014 den ilk karar tarihi 14/07/2015 tarihine kadar, ikinci kararla hükmedilen fark bedel 9.398,41 TL'nin 18/08/2014 tarihinden karar kesinleşinceye kadar işleyecek yasal faizi ile ödenmesine, bloke edilen faiz bedellerinin ve önceki ödemelerin mükerrer ödemeye sebebiyet vermeyecek şekilde dikkate alınmasına, fazla bloke edilenin talep halinde davacı idareye iadesine karar verilmesi gerekirken infazda tereddüt uyandıracak şekilde hüküm kurulması,Doğru görülmemiştir.

Davalı ... vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 12/03/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Kamulaştırmadan Arta Kalan Yer Değer Kaybı Oranı
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları