ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Bedelin Depo Edilmesi

26-09-2020 - 699

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Bedelin Depo Edilmesi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi
2019/11580
2020/4516
2020-03-12

Özet:

  • Dava, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir.
  • Mahkemece, bozma ilamı gereğince inceleme ve işlem yapıldıktan sonra kamulaştırma bedelinin verilen kesin süre içerisinde depo edilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir. 
  • Dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre davacı idare vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değildir. 
  • Ancak; davacı idare vekili tarafından sunulan banka dekontuna göre davacı idarenin karar tarihinden sonra 05.08.2019 tarihinde fark bedeli depo ettiği anlaşıldığından, tarafların beyanları ve usul ekonomisi de gözetilerek işin esasına girilip karar verilmesi gerekir.

 
Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R –

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir.Mahkemece, bozma ilamı gereğince inceleme ve işlem yapıldıktan sonra kamulaştırma bedelinin verilen kesin süre içerisinde depo edilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.Dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre davacı idare vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak;Davacı idare vekili tarafından sunulan banka dekontuna göre davacı idarenin karar tarihinden sonra 05.08.2019 tarihinde fark bedeli depo ettiği anlaşıldığından, tarafların beyanları ve usul ekonomisi de gözetilerek işin esasına girilip karar verilmesi gerektiğinden,

Hükmün yukarıda açıklanan gerekçelerle, davacı idare vekilinin temyiz isteminin kabulü ile bozmanın niteliğine göre sair yönler incelenmeksizin BOZULMASINA, 12/03/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak:  (www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Bedelin Depo Edilmesi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları