ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Rücuen Tahsil İstemi

26-09-2020 - 793

Rücuen Tahsil İstemi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi
2019/786
2020/1038
2020-02-17

Özet:

  • Dava, hizmet alım sözleşmesi uyarınca hizmet veren davalı şirket işçisine, davacı tarafından ödenen bedelin rücuen tahsili istemine ilişkindir. 
  • Mahkemece, 6552 Sayılı Yasa'nın 8. maddesi gerekçe gösterilerek karar verilmiş ise de; ilgili madde işçilerin kıdem tazminatını güvence altına almak için düzenlenmiştir. Taraflar arasında imzalanan sözleşmeyi bertaraf etmez. 
  • Dava dışı işçinin davalıların şirketlerinde çalıştığı anlaşılmaktadır. İşçinin, yıllık izin alacağından son alt işverenin sorumlu olduğu, kıdem tazminatı yönünden ise davalı şirketlerin kendi çalıştırdıkları dönem ile sınırlı olarak sorumlu olacakları gözetilerek dava dışı işçinin davalı şirketler nezdinde çalıştığı dönem ve süreye ilişkin bilirkişi raporunda ayrıntılı hesaplama yapıldığı halde mahkemece bu sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

 
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkili kurum ile davalı şirketler arasında hizmet alımı sözleşmesi imzalandığını, sözleşme kapsamında davalı tarafından çalıştırılan dava dışı işçi ...'nın müvekkili aleyhine açtığı işçilik alacakları ile ilgili davanın işçi lehine sonuçlandığını ve bu kapsamda hüküm altına alınan kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti alacağının müvekkili tarafından dava dışı işçiye icra takibi sonucunda ödendiğini, sözleşmeye göre işçilerin her türlü hak ve alacaklarından davalı şirketlerin sorumlu olduğunu ileri sürerek 11.481,74 TL'nin ödeme tarihinden itibaren yasal faiziyle davalılardan rücuen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar, davaya cevap vermemişlerdir.

Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamına göre; görülen benzer davalarda bilirkişinin uygulamada sözleşme bedeli içerisinde yer almayan kıdem tazminatı bedelinin yüklenici tarafından ödenmesinin hakkaniyete uymayacağı yönünde görüş bildirdiği, dosyadaki bilirkişi raporu mezkur dosyalardaki raporlarla çeliştiğinden hükme esas alınmadığı, sözleşme bedelinin içerisinde yer almayan kıdem tazminatının 6552 Sayılı Yasa'nın 8. maddesi ile ihaleye çıkan kamu kurum ve kuruluşlarına bırakıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, hizmet alım sözleşmesi uyarınca hizmet veren davalı şirket işçisine, davacı tarafından ödenen bedelin rücuen tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, 6552 Sayılı Yasa'nın 8. maddesi gerekçe gösterilerek karar verilmiş ise de; ilgili madde işçilerin kıdem tazminatını güvence altına almak için düzenlenmiştir. Taraflar arasında imzalanan sözleşmeyi bertaraf etmez. Dava dışı işçinin davalıların şirketlerinde çalıştığı anlaşılmaktadır. İşçinin, yıllık izin alacağından son alt işverenin sorumlu olduğu, kıdem tazminatı yönünden ise davalı şirketlerin kendi çalıştırdıkları dönem ile sınırlı olarak sorumlu olacakları gözetilerek dava dışı işçinin davalı şirketler nezdinde çalıştığı dönem ve süreye ilişkin bilirkişi raporunda ayrıntılı hesaplama yapıldığı halde mahkemece bu sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçe ile bu hususlar gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 17.02.2020 tarihinde oy birliğiyle kabul edildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Rücuen Tahsil İstemi iş hukuku
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları