ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kamulaştırma - Bozma - Yasal Faiz

23-09-2020 - 731

Kamulaştırma - Bozma - Yasal Faiz


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi
2019/7908
2020/55
2020-01-13

Özet:

  • Dava, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
  • Bozmadan sonra tespit edilen kamulaştırma bedeli ilk karar ile hüküm altına alınan bedelden düşük olduğundan ve ilk karar ile kamulaştırma bedelinin tamamı davalı tarafa ödendiğinden, tespit edilen bedele 29.08.2015 tarihinden ilk karar tarihi olan 10.02.2016 gününe kadar geçen süre için yasal faiz işletilmesine karar verilmesi gerektiği halde son karar tarihine kadar faize hükmedilmesi doğru değilse de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmez.

 

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

- K A R A R -

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Davalı vekilinin temyiz itirazları bozma ile kesinleşen yönlere ilişkin olduğundan yerinde değildir.

Davacı idare vekilinin temyiz itirazlarına gelince;

Bozmadan sonra tespit edilen kamulaştırma bedeli ilk karar ile hüküm altına alınan bedelden düşük olduğundan ve ilk karar ile kamulaştırma bedelinin tamamı davalı tarafa ödendiğinden, tespit edilen bedele 29.08.2015 tarihinden ilk karar tarihi olan 10.02.2016 gününe kadar geçen süre için yasal faiz işletilmesine karar verilmesi gerektiği halde son karar tarihine kadar faize hükmedilmesi,

Doğru değilse de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,

Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının; 3 nolu bendinde yer alan (iş bu karar) kelimelerinin çıkarılarak yerine (ilk karar tarihi olan 10.02.2016) ibaresinin eklenmesine,

Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı kalan harcın istenildiğinde iadesine ve peşin alınan temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 13/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kamulaştırma bedel tespit taşınmaz idare tescil yasal faiz kamulaştırma kanunu bozma
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları