ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Fazla Ödemenin Kurum Alacağından Mahsup Edilmesi

24-09-2020 - 998

Fazla Ödemenin Kurum Alacağından Mahsup Edilmesi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
2016/27198
2020/152
2020-01-15

Özet:

  • Dava; davacı ... kuruluşunun davalı kurum nezdinde doğan alacağından 2010-2013 dönemi için davalı kuruma fatura edilen miktara karşılık avans ödemesi yapıldıktan sonra taraflar arasında varılan mutabakat gereği tahsil edilecek alacağın ortaya çıkması üzerine oluşan ve avans ile birlikte davacı ... kuruluşuna ödenen miktar için tahakkuk ettirilen faiz kesintisinin iadesi istemine ilişkindir.
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 97. maddesinin 7. bendinde 3 aylık süre içinde avans hesabının kapatılacağının düzenlendiği, ancak davalı kurumun bu sürede incelemesini tamamlayamayarak kusurlu davrandığı açıktır.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Özel ... Sunucularından ... Hizmeti Satın Alma Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin hem 2009/44 sayılı Genelgenin 7.2.2 maddesinde hem de 2011/62 sayılı Genelgenin 1.11.7 maddesinde fazla ödemenin varsa kurum alacağından mahsup edileceği yazılıdır.
  • Bu düzenlemeye bağlı olarak yapılan ödeme yersiz kabul edilemez. Bu durumda faiz kesintisi uygulanmasının yasal dayanağının olduğundan söz edilemez. O halde mahkemece, gerekirse faiz kesintisinin miktarının belirlenmesi açısından ek rapor alınarak hasıl olacak sonuca uygun karar verilmesi gerekir.

 

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, hizmet alım satım sözleşmesi gereğince davalı kuruma teslim edilen faturalardan mutabakat faizi kesintisi adı altında kesinti yapıldığını, yapılan bu kesintinin haksız ve dayanaksız olduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 10.041,15 TL tutarındaki faiz adı altında yapılan kesintinin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsilini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafça temyiz edilmiştir.

Dava; davacı ... kuruluşunun davalı kurum nezdinde doğan alacağından 2010-2013 dönemi için davalı kuruma fatura edilen miktara karşılık avans ödemesi yapıldıktan sonra taraflar arasında varılan mutabakat gereği tahsil edilecek alacağın ortaya çıkması üzerine oluşan ve avans ile birlikte davacı ... kuruluşuna ödenen miktar için tahakkuk ettirilen faiz kesintisinin iadesi istemine ilişkindir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 97. maddesinin 7. bendinde 3 aylık süre içinde avans hesabının kapatılacağının düzenlendiği, ancak davalı kurumun bu sürede incelemesini tamamlayamayarak kusurlu davarandığı açıktır. Sosyal Güvenlik Kurumu Özel ... Sunucularından ... Hizmeti Satın Alma Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin hem 2009/44 sayılı Genelgenin 7.2.2 maddesinde hem de 2011/62 sayılı Genelgenin 1.11.7 maddesinde fazla ödemenin varsa kurum alacağından mahsup edileceği yazılıdır. Bu düzenlemeye bağlı olarak yapılan ödeme yersiz kabul edilemez. Bu durumda faiz kesintisi uygulanmasının yasal dayanağının olduğundan söz edilemez. O halde mahkemece, gerekirse faiz kesintisinin miktarının belirlenmesi açısından ek rapor alınarak hasıl olacak sonuca uygun karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
faiz kesinti ek rapor fazla ödeme kurum mahsup avans ödemesi tahakkuk sosyal sigortalar kanunu hizmet satın alma sözleşme yersiz
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları