ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kazandırıcı Zamanaşımı İle Kazanımda Yargılamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

31-10-2020 - 600

Kazandırıcı Zamanaşımı İle Kazanımda Yargılamada Dikkat Edilmesi Gerekenler


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 16. Hukuk Dairesi
2002/2062
2002/2215
2002-03-25

Kadastro sırasında 287 parsel sayılı 110050 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz Kaşar Köyü´nün kuruluşundan bu yana mer´a olarak kullanıldığı gerekçesiyle mer´a vasfıyla sınırlandırılmıştır. İtirazı Kadastro Komisyonunda kısmen kabul, kısmen reddedilen davacı, tapu kaydı ile kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda; komisyon kararının dayanağı krokide "a" harfi ile gösterilen kısım dışında kalan 75.625 metrekarelik bölümün de davacı murisi Salman D. mirasçıları adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece yapılan araştırma, inceleme ve uygulama hükme yeterli değildir. Davacı tarafından dayanılan kayıt yoklama kaydıdır. Tasdikli yoklama kayıtları tapu niteliğinde olduğu halde tasdiksiz yoklama kayıtları 3402 sayılı Kadastro Kanunu´nun 14/E maddesi gereğince zilyetlik belgesi niteliğindedir. Mahkemece dayanılan kaydın tasdikli olup olmadığı Tapu Sicil Müdürlüğünden sorulmamış, kayıt tesis ve tedavülleri ile getirtilmemiş Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığından kayıt örneği getirtilmemiş ve kayıt niteliği kesin olarak belirlenmemiştir. Dayanılan kaydın revizyon görüp görmediği Tapu Sicil Müdürlüğünden sorulmamış, revizyon görmüş ise ilgili parsel tutanakları getirtilmemiş dava konusu parseli çevreleyen komşu parsellere ait tutanak suret ve dayanakları getirtilmemiş, mahalline uygulanmak suretiyle bilirkişi ve tanık sözleri denetlenmemiştir. Taşınmazın öncesinin ne olduğu, kime ait bulunduğu, kimden kime kaldığı kesin olarak belirlenmemiş, tutanağa aykırı sonuca varıldığı halde 3402 sayılı Kadastro Kanunu´nun 30/1.maddesi gereğince tutanak bilirkişilerinin tanık sıfatıyla dinlenmeleri gerektiği düşünülmemiştir. Eksik inceleme ile hüküm kurulması isabetsizdir. Temyiz itirazlarının bu nedenlerle kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 25.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kadastro tasdik yoklama belgesi zilyetlik belge kazandırıcı zamanaşımı
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları