ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Ceza Zamanaşımı

10-10-2020 - 903

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Ceza Zamanaşımı


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/11018
2019/4318
2019-04-09

Özet:

  • Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesinde "Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve her halde, kaza gününden başlayarak 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar." denilmektedir.
  • Aynı Kanunun diğer maddesinde ise, "Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve Ceza Kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş ise, bu süre maddi tazminat talepleri için de geçerlidir." hükmüne yer verilmiştir.
  • İnceleme konusu olayda; davalı vekili tarafından UYAP sistemi aracılığıyla süresinde cevap dilekçesi ibraz edilerek zamanaşımı def'inde bulunulmuş, dosya arasına alınmamıştır.
  • Mahkemece gerekçeli kararda; davalı vekilinin cevap dilekçesi sunmadığı belirtilerek aldırılan aktüerya raporuna göre davanın kabulüne karar verilmiştir.
  • Mahkemece, davalının süresinde ileri sürdüğü dava zamanaşımı def'inin yukarıda açıklanan yasa maddeleri ve olay tarihinde yürürlükte olan Ceza Kanunu kapsamında bir değerlendirme yapılarak olumlu olumsuz karar verilmesi gerekir.

-K A R A R-

Davacılar vekili, davacılar murisi ...'in idaresindeki davalıya trafik sigortalı araç ile 25/11/2001 tarihinde meydana gelen tek taraflı trafik kazası neticesinde vefat ettiğini, kazanın meydana gelmesinde davacıların murisinin kusurlu olduğunun tespit edildiğini, davacıların murisin desteğinden yoksun kaldığını beyanla şimdilik davacı ... için 7.000,00 TL, davacı ... için 4.000,00 TL maddi tazminatın olay tarihinden avans faiziyle davalıdan tahsiline verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, zamanaşımı def'inde bulunarak davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulü ile davacı eş için 7.000,00 TL, çocuğu için 4.000,00 TL olmak üzere toplam 11.000,00 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

2918 sayılı KTK.nun 109/1. maddesinde "Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve her halde, kaza gününden başlayarak 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar." denilmektedir. Aynı Kanunun 109/2. maddesinde ise, "Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve Ceza Kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş ise, bu süre maddi tazminat talepleri için de geçerlidir." hükmüne yer verilmiştir.

Somut olayda; davalı vekili tarafından UYAP sistemi aracılığıyla süresinde cevap dilekçesi ibraz edilerek zamanaşımı def'inde bulunulmuş, dosya arasına alınmamıştır. Mahkemece gerekçeli kararda; davalı vekilinin cevap dilekçesi sunmadığı belirtilerek aldırılan aktüerya raporuna göre davanın kabulüne karar verilmiştir.

O halde; mahkemece, davalının süresinde ileri sürdüğü dava zamanaşımı def'inin yukarıda açıklanan yasa maddeleri ve olay tarihinde yürürlükte olan 765 sayılı Ceza Kanunu kapsamında bir değerlendirme yapılarak olumlu olumsuz karar verilmesi gerekirken gerekçede tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 09.04.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
destek yoksun kalma tazminat ceza zamanaşımı trafik kaza maddi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları