ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik Kazası Sonucunda Ölüm Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Miktar

01-12-2020 - 731

Trafik Kazası Sonucunda Ölüm Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Miktar


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/10637
2019/4333
2019-04-09

Davacılar vekili, 31/12/2010 tarihinde davalılar ... yönetimindeki ... plakalı ve ... yönetimindeki ... plakalı araçların çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında davacıların oğlu- kardeşi olan ...'in vefat ettiğini, ... plakalı aracın davalı ...'ne, ... plakalı aracın davalı ... Şirketi'ne sigortalı olduğunu belirterek şimdilik 1.000,00'er TL maddi tazminatın tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılar anne ve babaya verilmesine, ayrıca anne ve baba için 40.000,00'er TL, kardeşler için 10.000,00'er TL manevi tazminatın davalılar ..., ..., ... ve ....'den müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında maddi tazminat talebini yükseltmiştir.

Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davalılar ... Sigorta A.Ş., ... ve ... hakkında açılan maddi tazminat davasının reddine, davacı ...'in davalılar ... Sigorta, ... ve ... hakkında açmış olduğu maddi tazminat talebinin kabulü ile 23.541,75 TL'nin davalı ... şirketinden 31.03.2011 tarihinden itibaren, davalılar ... ve ...'dan kaza tarihi olan 31.12.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz oranı üzerinden müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek davacıya verilmesine, davacı ...'in davalılar ... Sigorta A.Ş., ... ve ... hakkında açmış olduğu maddi tazminat talebinin kabulü ile, 32.920,52 TL'nin davalı ... şirketinden 31.03.2011 tarihinden itibaren, davalılar ... ve ...'dan kaza tarihi olan 31.12.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz oranı üzerinden müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek davacıya verilmesine,davalılar Aziz Semercan ve Eyüp Bilen hakkında açılan manevi tazminat davasının Reddine, davacı ...'in ve ...'in davalılar ... ve ... hakkında açmış olduğu manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 5.000,00'er TL manevi tazminatın davalılar ... ve ...'dan kaza tarihi olan 31.12.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz oranı üzerinden müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek bu davacılara verilmesine, davacılar ...'in davalılar ... ve ... hakkında açmış olduğu manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 4.000,00 er TL manevi tazminatın davalılar ... ve ...'dan kaza tarihi olan 31.12.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz oranı üzerinden müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek bu davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekilince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava trafik kazası sonucunda ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile

birlikte olayın meydana geliş şekli ve tarafların kusur durumu da gözönünde tutularak BK'nın 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nasafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K'nın 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.

Belirtilen hususlar dikkate alındığında, olayın meydana geliş şekli, tarihi, kusur durumu, müteveffanın yaşı dikkate alındığında davacılar için takdir olunan manevi tazminatların bir miktar az olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun şekilde manevi tazminatlara hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, duruşmada vekille temsil olunmayan davacılar yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 09/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
trafik kaza ölüm maddi manevi tazminat
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları