ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik Kazası - Ödenen Bedelin ZMMS si Olmayan Sürücüden Tahsili

10-10-2020 - 785

Trafik Kazası - Ödenen Bedelin ZMMS si Olmayan Sürücüden Tahsili


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/10234
2019/4650
2019-04-11

Özet:

  • Davacı vekili; sürücüsü İ. Y. olan aracın sebebiyet verdiği trafik kazası neticesinde Z. A.'ın Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin özürlü sağlık kurulu raporuna göre % 7 oranında malul kaldığını, kaza tarihinde aracın geçerli bir Karayolu Trafik Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası bulunmadığından, kazada malul kalan Z. A.'ın yaptığı başvuru üzerine müvekkili kurum tarafından inceleme başlatıldığını, yapılan inceleme neticesinde maluliyet oranı da nazara alınarak tanzim edilen aktüerya raporuna istinaden hak sahibine 7.851,00 TL ödenmesine karar verildiğini ve makbuz ve ibranameye istinaden Z. A.'a 7.851,00 TL ödendiğini, İcra Müdürlüğü'nün dosyası ile davalı hakkında icra takibine girişildiğini ancak davalının haksız ve yersiz itirazı neticesinde takibin durduğunu belirterek, davalının İcra Müdürlüğü'nün dosyası ile yapılan icra takibine yönelik haksız itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep etmiştir.
  • Mahkemece toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulüne takip talebindeki diğer koşullarla devamına karar verilmiş, hüküm onanmıştır.               

-K A R A R-

 Davacı vekili; 25/02/2009 tarihinde sürücüsü İ. Y. olan aracın sebebiyet verdiği trafik kazası neticesinde Z. A.'ın Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin 19/01/2010 tarihli özürlü sağlık kurulu raporuna göre % 7 oranında malul kaldığını,  kaza tarihinde aracın geçerli bir Karayolu Trafik Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası bulunmadığından, kazada malul kalan Z. A.'ın yaptığı başvuru üzerine müvekkili kurum tarafından inceleme başlatıldığını, yapılan inceleme neticesinde maluliyet oranı da nazara alınarak tanzim edilen 10/02/2010 tarihli aktüerya raporuna istinaden hak sahibine 7.851,00 TL ödenmesine karar verildiğini ve 26/03/2010 tarihli makbuz ve ibranameye istinaden 19/04/2010 tarihinde Z. A.'a 7.851,00 TL ödendiğini,   Manisa 4. İcra Müdürlüğü'nün 2010/2446 sayılı dosyası ile davalı hakkında icra takibine girişildiğini ancak davalının haksız ve yersiz itirazı neticesinde takibin durduğunu belirterek, davalının Manisa 4. İcra Müdürlüğü'nün 2010/2446 sayılı dosyası ile yapılan icra takibine yönelik  haksız itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili; davanın reddini savunmuştur.

  Mahkemece toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulüne, davalının Manisa 4. İcra Müdürlüğü'nün 2010/2446 sayılı takip dosyasındaki itirazının tahsilde tekerrür olmamak üzere 7.866,49 TL için iptaline, takibin bu miktar üzerinden fakat 7.851,00 TL asıl alacak tutarına takip tarihinden itibaren davacı talebini aşmayacak oranda yasal temerrüt faizi uygulanarak takip talebindeki diğer koşullarla devamına karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 402,84 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 11/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
karar neticesinde manisa davalı müdürlüğü davalının takibin inceleme malul istinaden tarihinde yapılan takip
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları