ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi

29-11-2020 - 847

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/15173
2019/6913
2019-05-28

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalı ...'in kusuru ile meydana gelen kazada davacı Tacettin'in yaralandığını belirterek Tacettin için 2.500,00 TL maddi 10.000,00 TL manevi, Hatice için 5.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep etmiş, maddi tazminat talebini yargılama esnasında 4.052,26 TL olarak arttırmıştır.

Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece Tacettin için 4.052,26 TL maddi 10.000,00 TL manevi, Hatice için 5.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmiş; hüküm, davalılar Hatice ve ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ... ve ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Somut olayda davacı küçük Tacettin'in yaralanıp geçici iş göremediğinden bahisle de maddi tazminat isteminde bulunulmuştur. Davacı Tacettin kaza tarihinde 14 yaşında olup hükme esas alınan maluliyet raporuna göre davacı küçüğün sürekli maluliyetinin bulunmadığı, iyileşme süresinin 5 aya kadar uzayabileceği tespit edilmiştir. Hesap bilirkişisi tarafından geçici işgöremezlik tazminatı hesabı yapılmış, mahkemece bilirkişi raporu esas alınarak davacı küçük Tacettin bakımından daimi maluliyet yanında geçici iş göremezlik tazminatına da hükmedilmiştir.

Küçük Tacettin kaza tarihinde henüz 14 yaşında olup, gelir getiren bir işte çalıştığının iddia ve ispat edilemediği, dolayısıyla tedavi müddeti boyunca mahrum kaldığı herhangi bir kazancı olmadığından, mahkemece geçici işgöremezlik zararı bulunmadığının gözetilmemesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... ve ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... ve ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar Hatice ve ...'a geri verilmesine 28/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
trafik kazası tazminat maddi tazminat manevi tazminat kusur
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları