ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik Kazası - Maluliyetin Tespiti

05-10-2020 - 577

Trafik Kazası - Maluliyetin Tespiti


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/12906
2019/5953
2019-05-13

Özet:

  • Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebinin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu belirlemenin ise Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı bölümleri gibi kuruluşların çalışma gücü kaybı olduğu iddia edilen kişide bulunan şikayetler dikkate alınarak oluşturulacak uzman doktor heyetinden, haksız fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.
  • Çift taraflı kazada, araçta yolcu olarak bulunan davacının maluliyetine ilişkin Adli Tıp Uzmanı Doktor tarafından düzenlenen maluliyet raporu, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiş ve maluliyet raporu (%6,3 maluliyet) hükme esas alınarak, aktüer bilirkişi tarafından da maluliyet tazminat hesaplaması bu rapora göre yapılmıştır.
  • Kaza, 03.11.2014 tarihinde gerçekleşmiş olup maluliyet oranının tespiti açısından kaza tarihi itibari ile Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği yürürlüktedir. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz.
  • Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesinden "Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği" hükümlerine göre davacının daimi işgücü kaybının tespiti yönünden anılan Yönetmeliğe uygun şekilde maluliyet raporu alındıktan sonra bu maluliyet oranı üzerinden aktüer bilirkişiden ek rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

K A R A R

Davacı vekili; davalı ... şirketi nezdinde ZMMS poliçesi ile sigortalı bulunan, dava dışı ... ’ın kullandığı ve davacının yolcu konumunda bulunduğu motosikletin, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi nedeniyle, karşı şeritten gelen dava dışı ...’ın sevk ve idaresindeki araca çarpması neticesinde 03/11/2014 tarihinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle müvekkilinin yaralandığını ve malul kaldığını beyanla fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak, maluliyet nedeniyle hesaplanacak maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; olayda hatır taşımasının bulunduğunu bu nedenle indirim yapılması gerektiğini, kazanın meydana gelmesinde ortak kusur bulunduğunu beyanla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulüne; aktüerya bilirkişisi tarafından belirlenen 51.742,00 TL maddi tazminat üzerinden % 20 hatır ve ortak kusur indirimi yapılarak hesap edilen 41.390,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,dair verilen karar davalı vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, davacının daha önce tanımadığı el ederek bindiği motosiklet sürücüsünün alkollü olduğunu bilmesinin mümkün olmamasına, alkollü olduğunu bildiği birinin aracına bindiğinin davalı tarafından ispatlanamamış olmasına, mahkemece yapılan hatır taşıması indiriminin Dairemiz kriterlerine uygun olmasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazası nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. “Cismani Zarar Halinde Lazım Gelen Zarar ve Ziyan” başlığı altında düzenlenen TBK'nın 46. maddesinde, bedensel zarara uğranılması nedeni ile talep edilebilecek zarar türleri belirtilmektedir.

Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebinin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir.

Söz konusu belirlemenin ise Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı bölümleri gibi kuruluşların çalışma gücü kaybı olduğu iddia edilen kişide bulunan şikayetler dikkate alınarak oluşturulacak uzman doktor heyetinden, haksız fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Somut olayda, çift taraflı kazada, araçta yolcu olarak bulunan davacı ...’in maluliyetine ilişkin Adli Tıp Uzmanı Dr. Haldun Kanat tarafından düzenlenen maluliyet raporu, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiş ve maluliyet raporu (%6,3 maluliyet) hükme esas alınarak, aktüer bilirkişi tarafından da maluliyet tazminat hesaplaması bu rapora göre yapılmıştır.

Kaza, 03.11.2014 tarihinde gerçekleşmiş olup maluliyet oranının tespiti açısından kaza tarihi itibari ile Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği yürürlüktedir. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz.

O halde mahkemece, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesinden "Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği" hükümlerine göre davacı ...’in daimi işgücü kaybının tespiti yönünden anılan Yönetmeliğe uygun şekilde maluliyet raporu alındıktan sonra bu maluliyet oranı üzerinden aktüer bilirkişiden ek rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 13/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
haksız fiil çalışma gücü zarar maluliyet adli tıp yönetmelik aktüer tazminat kaza tarihi işgücü kaybı
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları