ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Sigortacılık - Tahkim - Temyiz

23-09-2020 - 699

Sigortacılık - Tahkim - Temyiz


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/19788
2019/8363
2019-09-23

Özet:

  • 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinin 12. fıkrası “Beşbin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları bu madde uyarınca süresinde itiraz başvurusunda bulunulmaması hâlinde kesinleşir. Bu uyuşmazlıklar hakkında bu madde uyarınca yapılan itiraz üzerine verilen karar kesindir 3/4/2013-6456/45 md.). Kırk bin Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için temyize gidilebilir”. şeklindedir.
  • Somut olayda, Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından verilen karar başvuran vekiline 01.06.2016 tarihinde tebliğ edilmiş, başvuran vekilince 16.06.2016 tarihinde temyiz dilekçesi verilmiştir.
  • Karara karşı, başvuran vekili tarafından itiraz yoluna başvurulmadan temyiz yoluna gidilmiş olduğu ve dosya içerisinde itirazın değerlendirildiği bir İtiraz Hakem Heyeti kararı bulunmadığı anlaşılmıştır. Buna göre Sigorta Tahkim Komisyonu’nun kararı, itiraza tabi karar bir karar olup temyizi kabil değildir.

 

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tahkim davası hakkında Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakemi tarafından verilen 15/05/2016 gün, K-2016/13851 sayılı kararın başvuran vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği düşünüldü;

- K A R A R -

Başvuru sahibi vekili Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurusunda; 08.12.2015 tarihinde müvekkilinin malik ve sürücüsü, davalının kasko sigortacısı olduğu araca arkadan başka bir aracın çarpmasıyla oluşan maddi hasarlı trafik kazası sonrası müvekkilinin can güvenliği nedeniyle olay yerinden uzaklaştığını, davalıya oluşan hasar bedelinin ödenmesi için başvurulmasına karşın ödeme yapılmadığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 1.000,00 TL tazminatın temerrüt tarihinden işleyecek avans faizi ile karşı taraftan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Karşı taraf vekili, başvurunun reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Hakemince, başvurunun reddine karar verilmiş, Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem kararı, başvuran vekili tarafından temyiz edilmiştir.

06.2007 tarih, 26552 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinin 12. fıkrası “Beşbin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları bu madde uyarınca süresinde itiraz başvurusunda bulunulmaması hâlinde kesinleşir (Ek cümle: 3/4/2013-6456/45 md.). Bu uyuşmazlıklar hakkında bu madde uyarınca yapılan itiraz üzerine verilen karar kesindir 3/4/2013-6456/45 md.). Kırk bin Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için temyize gidilebilir”. şeklindedir.

Buna göre beş bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir. Beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı Komisyon nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz talebi münhasıran bu talepleri incelemek üzere Komisyon tarafından teşkil edilen hakem heyetlerince incelenir.

Somut olayda, Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından verilen karar başvuran vekiline 01.06.2016 tarihinde tebliğ edilmiş, başvuran vekilince 16.06.2016 tarihinde temyiz dilekçesi verilmiştir. Karara karşı, başvuran vekili tarafından itiraz yoluna başvurulmadan temyiz yoluna gidilmiş olduğu ve dosya içerisinde itirazın değerlendirildiği bir İtiraz Hakem Heyeti kararı bulunmadığı anlaşılmıştır. Buna göre Sigorta Tahkim Komisyonu’nun kararı, itiraza tabi karar bir karar olup temyizi kabil değildir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz incelemesinin yapılabilmesi için Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetince verilmiş bir karar olması gerektiği, süresinde de karara itiraz edilmediği anlaşılmakla başvuran vekilinin temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle başvuran vekilinin temyiz dilekçesinin REDDİNE, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 23.09.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
sigorta sigortacılık tahkim dava sigortacılık kanunu hakem itiraz uyuşmazlık temyiz dilekçe
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları