ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kamulaştırma - Arazi - Net Gelir Hesabı

23-09-2020 - 870

Kamulaştırma - Arazi - Net Gelir Hesabı


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi
2019/9589
2020/64
2020-01-13

Özet:

  • Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine ilişkindir.
  • Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre; mahkemece dava konusu arazi niteliğindeki Merkez ilçesi, ... mahallesi, 294 parsel sayılı taşınmaza 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11/1-f maddesi uyarınca net gelir hesabı yapılarak ve nar fidanlarının 3-5 yaş kabulü ile değer biçilmek suretiyle değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

 

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R -

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece yapılan yargılama sonucunda; dava konusu merkez ilçesi, Yazlıca mahallesi, 294 parsel sayılı taşınmaza gelir metodu esas alınarak, üzerindeki nar fidanlarının 3-5 yaş kabulü ile değer biçilerek karar verildiği, bu kararın davacı idare vekilinin temyizi üzerinde Yargıtay 5. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonucunda, nar fidanlarının 2 yaş olarak kabul edilerek değer biçilmesi gerektiğinin gözetilmemesi nedeniyle bozulduğu, mahkemenin bozma ilamına uyarak nar fidanlarının 2 yaş kabulü ile değerlendirilerek karar verildiği, verilen karar taraf vekillerince temyiz edilerek, 5. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonucunda onanmış, hükmün 26.11.2015 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.

Davalılar vekili tarafından nar fidanlarının yaşı ile ilgili mülkiyet hakkı ihlal edildiği iddiası ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulmuştur.

Anayasa Mahkemesinin 29.11.2018 tarih ve 2015/18941 başvuru numaralı kararında, nar fidanlarına ilişkin fotoğraf izlenimi dışında herhangi bir değerlendirme yapmadan nar fidanlarının yaşının 2 ile sınırlandırılması ile başvurucuların mülkiyet hakkının ihlal edildiğine, yeniden yargılama yapılmak üzere .... 2. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/9589 sırasında yeniden esas alarak yapılan yargılama sonucunda; mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre; mahkemece dava konusu arazi niteliğindeki Merkez ilçesi, ... mahallesi, 294 parsel sayılı taşınmaza 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11/1-f maddesi uyarınca net gelir hesabı yapılarak ve nar fidanlarının 3-5 yaş kabulü ile değer biçilmek suretiyle değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun hükmün ONANMASINA, idare harçtan muaf olduğundan harç alınmamasına, 13/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kamulaştırma bedel tespit taşınmaz idare tescil kamulaştırma kanunu arazi net gelir hesabı nar fidanları
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları