ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Haksız Fiil - Faiz Başlangıç Tarihi

24-09-2020 - 1107

Haksız Fiil - Faiz Başlangıç Tarihi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
2016/22776
2019/10171
2019-10-17

Özet:

  • Dava davacının, davalının işletmesinde bulunan tuvaletteki peçeteliğin parmağına düşmesi sonucu parmağının kopma noktasına gelmesinden kaynaklanan maddi tazminat talebine ilişkindir.
  • Mahkemece, ıslah talebi dikkate alınarak 1.000,00 TL'nin dava tarihi 12.08.2011, 28.266,72 TL’nin ıslah tarihi 23.12.2015 tarihinden itibaren avans faizine karar verilmiştir.
  • Ancak; dava niteliği itibariyle haksız fiil olduğundan ve davacının olay tarihinden itibaren faiz istediği gözetilerek, hükmedilen 29.266,72 TL’ye olay tarihi olan 06.04.2011 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle tahsiline karar verilmesi gerekirken, dava ve ıslah tarihi dikkate alınarak avans faiz yürütülmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

 

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, Hamid İbrahimiye ... Çocuk Eğitim Merkezinde görevli öğretmen ve ... Üniversitesi Konservutuarı türk müziği öğrencisi olduğunu, üniversitede kullandığı enstrümanın keman olduğunu, ayrıca flemenco alanında sertifikalı dansçı olduğunu, 06/04/2011 tarihinde davalı iş yerinin tuvaletine gittiğini, ellerini yıkayarak tuvalette bulunan peçetelikten peçete almak için elini uzattığında metal peçeteliğin sol elinin 5. Parmağı (serçe) üzerine düşmesi sonucu parmağın kök kısmından kopma noktasına gelecek şekilde zarar gördüğünü, ... Üniversitesi Hastanesine arkadaşları ile gittiğini, olayın uzmanlık alanı gerektirmesi nedeniyle ... Numune Hastanesine sevk edildiğini, müdahale yapıldığını, parmağın lif, tendom ve sinir bölgelerinin tamamının zarar gördüğünü, 1 aydan fazla süreyle elinin alçıda kaldığını, olayın yaşandığı ay ...’da bahar festivalleri ayı olması nedeniyle katılacağı dans gösterilerinde görev alamadığını, maddi açıdan kazanç kaybı yaşadığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 1.000,00 TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi istenmiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın ıslah talebi doğrultusunda kabulü ile 1.000,00-TL'nin dava tarihi 12.08.2011, 28.266,72 TL’nin ıslah tarihi 23.12.2015 tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.

Dava, davacının işletmesinde bulunan tuvaletteki peçeteliğin parmağına düşmesi sonucu parmağının kopma noktasına gelmesinden kaynaklanan maddi tazminat talebine ilişkindir. Mahkemece, ıslah talebi dikkate alınarak 1.000,00 TL'nin dava tarihi 12.08.2011, 28.266,72 TL’nin ıslah tarihi 23.12.2015 tarihinden itibaren avans faizine karar verilmiştir. Ancak; dava niteliği itibariyle haksız fiil olduğundan ve davacının olay tarihinden itibaren faiz istediği gözetilerek, hükmedilen 29.266,72 TL’ye olay tarihi olan 06.04.2011 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle tahsiline karar verilmesi gerekirken, dava ve ıslah tarihi dikkate alınarak avans faiz yürütülmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Ne var ki, bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması HUMK 438/7 maddesi hükmü gereğidir.

SONUÇ:Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının tüm temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın 1. bendinin hükümden çıkartılarak yerine “Davanın ıslah talebi doğrultusunda kabulü ile 29.266,72 TL’nin olay tarihi olan 06.04.2011 tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine” cümlesinin yazılmasına hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 1.491,41 TL. kalan harcın davalıdan alınmasına, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/10/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
maddi tazminat maddi tazminat haksız fiil faiz avans faizi ıslah
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları