ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Davanın Açılmamış Sayılması - İki Dava - Vekalet Ücreti

21-09-2020 - 983

Davanın Açılmamış Sayılması - İki Dava - Vekalet Ücreti


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
2020/1074
2020/1787
2020-03-04

Özet:

  • Dava, taşınmaza aile konutu şerhi konulması ve ipoteğin kaldırılması davası olup mahkemece davacı tarafından açılan davanın takip edilmemesi sebebiyle HMK 150. madde uyarınca açılmamış sayılmasına ve davalı şirket lehine tek bir maktu vekalet ücretine karar verilmiştir. 
  • Davacı tarafından taşınmaz üzerine aile konutu şerhi konulması ve ipoteğin kaldırılması olmak üzere bağımsız iki dava açıldığı ve her iki dava yönünden de maktu vekalet ücreti takdiri gerekirken davalı şirket lehine tek bir maktu vekalet ücreti tayini usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

 
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı şirket tarafından davacı... tarafından açılan davanın tamamına yönelik, davacı ... tarafından açılan davada vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Davacı ... tarafından açılan dava yönünden temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle aile konutu olarak kullanılan bölüm ile sınırlı olmak üzere ipoteğin kaldırılmasına ve bu bölümün tapu kaydına konutla ilgili şerh konulmasına karar verildiği, davanın kısmen kabulüne karar verilmediği, taşınmazın diğer bölümleri yönünden ipoteğin geçerliliğini koruduğu, davalı şirket yararına nispi vekalet ücreti takdir edilmemesinin isabetli olduğunun anlaşılmış olmasına göre yerinde bulunmayan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı ... tarafından açılan dava yönünden temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Dava, taşınmaza aile konutu şerhi konulması ve ipoteğin kaldırılması davası olup mahkemece davacı ... tarafından açılan davanın takip edilmemesi sebebiyle HMK 150. madde uyarınca açılmamış sayılmasına ve davalı şirket lehine tek bir maktu vekalet ücretine karar verilmiştir. Davacı ... tarafından taşınmaz üzerine aile konutu şerhi konulması ve ipoteğin kaldırılması olmak üzere bağımsız iki dava açıldığı ve her iki dava yönünden de maktu vekalet ücreti takdiri gerekirken davalı şirket lehine tek bir maktu vekalet ücreti tayini usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 267.80 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 04.03.2020

kaynak:(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
davanın açılmamış sayılması iki dava vekalet ücreti
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları