ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Teminat Mektubu Hangi İş için Verilmiş ise Sadece Bu İlişki Nedeniyle Paraya Çevrilebilir

14-01-2022 - 434

Teminat Mektubu Hangi İş için Verilmiş ise Sadece Bu İlişki Nedeniyle Paraya Çevrilebilir


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
2006/20971
2006/24123
2006-12-19

Özet:

Teminat mektupları nitelikleri itibariyle hangi iş için verilmişse ancak o işin teminatı olup, sadece bu ilişki nedeniyle paraya çevrilebilir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Teminat mektuplarının kıymetli evrak niteliği bulunmamaktadır. Banka ile muhatap arasında garanti sözleşmesi mahiyetinde olan teminat mektubunda lehdar âkit durumunda değildir. Başka deyimle teminat mektubu ile lehdar lehine doğmuş veya doğacak bir hak bulunmadığından lehdarın borcu için teminat mektubunun haczedilmesine yasal imkan yoktur.

Teminat mektupları nitelikleri itibariyle hangi iş için verilmişse ancak o işin teminatı olup, sadece bu ilişki nedeniyle paraya çevrilebilir. Somut olayda teminat mektubu borçlunun İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/608 esas numaralı dosyasında açtığı menfi tespit davasında verilen ihtiyati tedbir kararı nedeniyle alacağın geç ödenmesi halinde uğranılacak zararın teminatı olarak verilmiştir. Takip konusu alacağın teminatı değildir. Nasıl iade edileceği ise yazı işleri yönetmeliğinin 44. maddesinde açıklanmıştır. O halde Mahkemece şikayetin kabulü yerine yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 19.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. Hukuk Dairesi  | Esas No:2006/20971 | Karar No:2006/24123 | Teminat Mektubu Hangi İş için Verilmiş ise Sadece Bu İlişki Nedeniyle Paraya Çevrilebilir KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
teminat mektubu teminat mektubunun paraya çevrilmesi teminat mektubunun veriliş sebebi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları