ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kıymetli Evrak İlişkisinden Kaynaklanan Menfi Tespit Talebini İncelemekle Görevli Daire Hakkında

29-01-2021 - 698

Kıymetli Evrak İlişkisinden Kaynaklanan Menfi Tespit Talebini İncelemekle Görevli Daire Hakkında


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
2020/6925
2020/7675
2020-09-28

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararı mahallinden Dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin görevleri 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 14. maddesi gereğince Yargıtay Başkanlar Kurulu tarafından 10/01/2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararla hazırlanan ve Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23/01/2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararıyla kabul edilen Yargıtay İş Bölümünde gösterilmiştir.

Bununla birlikte, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 60. maddesi gereğince, dosya kendisine gönderilen ilgili hukuk dairesi bir ay içinde yapacağı ön inceleme sonucunda işbölümü bakımından kendisini görevli görmez ise gerekçesiyle birlikte dosyayı görevli olduğu kanısına vardığı ilgili Hukuk Dairesine gönderecektir.

İnceleme konusu karar, kıymetli evrak ilişkisinden kaynaklanan menfi tespit talebine ilişkin olup, yukarıda sözü edilen Yargıtay Büyük Genel Kurulu İş Bölümü kararına göre, belirgin biçimde Dairemizin inceleme alanı dışında kalmakta ve niteliği bakımından Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin görevi içine girmektedir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 60. maddesi gereğince dosyanın görevli Yargıtay 11. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 28/09/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kıymetli evrak menfi tespit görevli daire yargıtay
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları