ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Davalı Vekilinin Hakimin Eşinin Okuldan Arkadaşı Olması

04-10-2020 - 607

Davalı Vekilinin Hakimin Eşinin Okuldan Arkadaşı Olması


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi
2014/8621
2014/10584
2014-02-16

Özet:

  • Davalı vekilinin, hâkimin eşinin okuldan arkadaşı olduğu gerekçesiyle talep edilen çekilme isteminin kabulüne karar verilmiş ise de, varılan sonuç dosya kapsamına uygun düşmemektedir.
  • Şöyle ki; hâkimin çekilmesi, kendi kendini ret niteliğinde olup, çekilme istemine ilişkin ileri sürülen sebepler davanın taraflarına ilişkin bulunmalıdır. Davalı E. Ç.. vekili, davanın tarafı değil, vekil olarak atandığı vekaletnamedeki yetkileri çerçevesinde davalı adına ve hesabına hareket etmektedir.
  • Hal böyle olunca, davanın tarafı olmayan vekilin kendisinden kaynaklanan nedenler hâkimin reddi veya çekilmesi nedeni olarak kabul edilemez. Bu nedenle, merci tarafından çekilme isteminin reddine karar verilmesi gerekmektedir.

Taraflar arasında görülen dava sırasında Hâkim .(1..3) tarafından çekilme isteminde bulunulmuştur.

Çekilme talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Taraflar arasında görülen dava sırasında Hâkim . tarafından 06.03.2014 tarihli celsede özetle; "...davalılardan E.. Ş.. vekilinin, hâkimin eşinin okuldan arkadaşı ve aynı zamanda ev arkadaşı olduğundan hâkimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek hal bulunduğu...” gerekçesiyle çekilme isteminde bulunulmuştur.

Çekilme istemini ve dosyayı inceleyen merci tarafından çekilme isteminin HUMK'nun 29. maddesi uyarınca yerinde olduğuna ve Hâkim tayini hususunda karar verilmek üzere dosyanın Burhaniye Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyon Buşkanlığı'na gönderilmesine ilişkin verilen karar, davacı vekili Av. İ.. O.. tarafından temyiz edilmiştir.

Merci tarafından, davalı vekilinin, hâkimin eşinin okuldan arkadaşı olduğu gerekçesiyle talep edilen çekilme isteminin kabulüne karar verilmiş ise de, varılan sonuç dosya kapsamına uygun düşmemektedir. Şöyle ki; HMK'nun 36. maddesi uyarınca hâkimin çekilmesi, kendi kendini ret niteliğinde olup, çekilme istemine ilişkin ileri sürülen sebepler davanın taraflarına ilişkin bulunmalıdır. Davalı E. Ç.. vekili, davanın tarafı değil, vekil olarak atandığı vekaletnamedeki yetkileri çerçevesinde davalı adına ve hesabına hareket etmektedir. Hal böyle olunca, davanın tarafı olmayan vekilin kendisinden kaynaklanan nedenler hâkimin reddi veya çekilmesi nedeni olarak kabul edilemez. Bu nedenle, merci tarafından çekilme isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup merci kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının BOZULMASINA 16/12/2014 günü oy birliği ile karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
hakim arkadaş çekilme istemi ret vekil vekaletname hakimin reddi merci
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları