ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Katılma Yolu İle Temyiz

26-09-2020 - 705

Katılma Yolu İle Temyiz


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
2015/20785
2016/1184
2016-01-21

Özet:

  • Hüküm, davalı erkek tarafından temyiz edilmiş, davacı kadın da temyize cevap dilekçesiyle hükme ilişkin itirazlarını bildirerek temyiz isteğinde bulunmuştur (HUMK. m. 433/2). 
  • Hükmü süresinde temyiz etmemiş olan tarafın temyize cevap dilekçesindeki temyiz itirazlarının incelenebilmesi ancak asıl temyiz dilekçesinde ileri sürülmüş hususların katılma suretiyle temyiz edilmiş olması halinde mümkündür. 
  • Boşanma davası ile ziynet davası hukuki bağlantısı olmayan bağımsız davalardır. 
  • Davalı taraf yanlızca boşanma davası ile fer'ileri yönünden hükmü temyiz etmiş ziynet davası yönünden temyiz isteğinde bulunmadığına göre artık davacının katılma suretiyle ziynetler yönünden temyiz talebinde bulunması mümkün değildir. Bu sebeple davacı kadının katılma yolu ile ziynetlere yönelik temyiz isteğinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

 
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı erkek tarafından boşanma davası ile fer'ileri yönünden; davacı kadının katılma yolu ile temyizi yönünden ise ziynetlerin reddi ile vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı kadının katılma yolu ile temyizi yönünden;

Hüküm, davalı erkek tarafından temyiz edilmiş, davacı kadın da temyize cevap dilekçesiyle hükme ilişkin itirazlarını bildirerek temyiz isteğinde bulunmuştur (HUMK. m. 433/2). Hükmü süresinde temyiz etmemiş olan tarafın temyize cevap dilekçesindeki temyiz itirazlarının incelenebilmesi ancak asıl temyiz dilekçesinde ileri sürülmüş hususların katılma suretiyle temyiz edilmiş olması halinde mümkündür. Boşanma davası ile ziynet davası hukuki bağlantısı olmayan bağımsız davalardır. Davalı taraf yanlızca boşanma davası ile fer'ileri yönünden hükmü temyiz etmiş ziynet davası yönünden temyiz isteğinde bulunmadığına göre artık davacının katılma suretiyle ziynetler yönünden temyiz talebinde bulunması mümkün değildir. Bu sebeple davacı kadının katılma yolu ile ziynetlere yönelik temyiz isteğinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

Davalı erkeğin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, davacı kadının ziynetler ile vekalet ücretine yönelik katılma yolu ile yapmış olduğu temyiz talebinin ise yukarıda l.bentte gösterilen sebeple REDDİNE, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden .... yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcını yatıran ..... geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.21.01.2016 (Per.)

kaynak:(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Katılma Yolu Temyiz medeni usul hmk
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları