ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Davanın Açılmamış Sayılması - Yenileme Talebi

21-09-2020 - 987

Davanın Açılmamış Sayılması - Yenileme Talebi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi
2019/3413
2020/440
2020-02-10

Özet:

  • Dosya kapsamından, dava dosyasının 30/05/2019 tarihinde işlemden kaldırıldığı, dosya işlemden kaldırıldıktan sonra davacı vekilinin 17/06/2019 tarihinde UYAP ortamına kaydedilen dilekçesi ile yenileme talebinde bulunduğu ancak mahkemece verilen 12/09/2019 tarihli kararla 3 aylık yasal süre içinde yenileme talebinde bulunulmadığından dolayı davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
  • Şu durumda mahkemece, kanunda öngörülen üç aylık yasal sürede davacı tarafça yenileme talebinde bulunulduğu anlaşıldığından davanın yenilenerek yargılamaya kaldığı yerden devam edilmesi gerekirken davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

 
Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 19/11/2014 gününde adli yardım talepli olarak verilen dilekçe ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece adli yardım talebi kabul edilererk yapılan yargılama sonunda; davanın açılmamış sayılmasına dair verilen 12/09/2019 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, 30/05/2019 tarihinde taraflarca takip edilmeyen davanın yenileninceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına, dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç aylık süre içinde yenilenmediği gerekçesiyle 12/09/2019 tarihinde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 150/4. maddesinde; "Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurusu üzerine yenilenebilir." hükmü düzenlenmiştir.

Dosya kapsamından, dava dosyasının 30/05/2019 tarihinde işlemden kaldırıldığı, dosya işlemden kaldırıldıktan sonra davacı vekilinin 17/06/2019 tarihinde UYAP ortamına kaydedilen dilekçesi ile yenileme talebinde bulunduğu ancak mahkemece verilen 12/09/2019 tarihli kararla 3 aylık yasal süre içinde yenileme talebinde bulunulmadığından dolayı davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Şu durumda mahkemece, kanunda öngörülen üç aylık yasal sürede davacı tarafça yenileme talebinde bulunulduğu anlaşıldığından davanın yenilenerek yargılamaya kaldığı yerden devam edilmesi gerekirken davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Kararın bu nedenle bozulması gerekir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA 10/02/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
davanın açılmamış sayılması yenileme talebi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları