ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Davadan Feragat

23-09-2020 - 908

Davadan Feragat


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi
2019/4694
2020/65
2020-01-08

Özet:

  • Davacının davadan feragatine ilişkin beyanının, HMK'nın 307. ve 311. maddeleri uyarınca sonuç doğurucu nitelikte olduğu anlaşılmış, hükümden sonra ortaya çıkan davacının davadan feragatına ilişkin hüküm verme yetkisi hükmü veren mahkemeye ait olduğundan yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

 

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL-TAZMİNAT

Taraflar arasındaki davadan dolayı ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 22.01.2015 gün ve 2010/463 Esas 2015/32 Karar sayılı hükmün onanmasına ilişkin olan 20.09.2018 günlü 2015/14776 Esas 2018/12651 Karar sayılı Daire kararının düzeltilmesi süresinde davacı vekili tarafından istenilmiş olmakla, dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

Dava, tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.

Davanın reddine dair verilen karar, davacı tarafın temyizi üzerine Dairece onanmış ve davacı vekili tarafından karar düzeltme isteğinde bulunulmuş ise de; davacı vekili vekaletnamedeki yetkisine dayanarak davadan feragat ettiğini bildirmiştir.

Davacının davadan feragatine ilişkin beyanının, HMK'nın 307. ve 311. maddeleri uyarınca sonuç doğurucu nitelikte olduğu anlaşılmış, hükümden sonra ortaya çıkan davacının davadan feragatına ilişkin hüküm verme yetkisi hükmü veren mahkemeye ait olduğundan yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Anılan bu husus karar düzeltme isteği üzerine, yeniden yapılan inceleme sonucu anlaşıldığından, davacının bu yöne değinen karar düzeltme isteğinin (6100 sayılı HMK’nun geçici 3. maddesi yollamasıyla) 1086 sayılı HUMK’nun 440. maddesi gereğince kabulü ile Dairenin 20.09.2018 gün 2015/14776 Esas 2018/12651 Karar sayılı onama kararının ORTADAN KALDIRILMASINA, yerel mahkemenin 25.11.2014 tarih, 2011/234 Esas, 2014/855 Karar sayılı kararının yukarıda açıklanan nedenle (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan harcın temyiz edene geri verilmesine,08/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
dava feragat davadan feragat hmk hükmü verme mahkeme hüküm verme yetkisi yerel mahkeme
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları