ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Dava Dilekçesinde Talep Edilmeyen Alacak - Islah

21-09-2020 - 881

Dava Dilekçesinde Talep Edilmeyen Alacak - Islah


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi
2019/2163
2020/636
2020-02-18

Özet:

  • Dava dilekçesinde talep edilmeyen alacağın ıslah yolu ile davaya katılması mümkün değildir.

 
Davacı ... ile davalı ... İnş. Tic. Ltd. Şti., birleşen 2014/155 Esas sayılı davada davacı ... İnş. Tic. Ltd. Şti. ile davacı ... arasındaki davadan dolayı ... 1. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 17.12.2015 gün ve 2014/158 E.-2015/629 K. sayılı hükmü bozan 23. Hukuk Dairesi'nin 18.03.2019 gün ve 2016/4025 E.-2019/1041 K. sayılı ilamı aleyhinde davalı-birleşen dosya davacısı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

K A R A R -

Karar düzeltme talebinin kural olarak temyiz incelemesini yapan Yargıtay Hukuk Dairesince incelenmesi gerekmekte ise de; Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun 09.02.2018 gün 2018/1 sayılı işbölümü kararı ile arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanan ve 01.07.2016 tarihinden sonra temyiz ya da karar düzeltme talepli olarak Yargıtay'a gelen dosyalardaki temyiz ya da karar düzeltme taleplerini incelemek görevi Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'ne verildiğinden karar düzeltme talebi Dairemizce incelenmiştir.

Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici nedenler karşısında ve özellikle asıl davada sözleşme dışı işler için fazla ödendiği iddia edilen 107.657,00 TL'nin ıslah yoluyla istendiği anlaşılmakta ise de; dava dilekçesinde talep edilmeyen alacağın ıslah yolu ile davaya katılmasının mümkün olmamasına, bu nedenle usulüne uygun açılmış bir dava bulunmadığından davanın reddedilmiş sayılacağı sonucunun da ortaya çıkmayacağının anlaşılmasına göre HUMK’nın 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uymayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE ve HUMK’nın 442. maddesi hükmünce 384,00 TL para cezası ile bakiye 20,80 TL red harcının karar düzeltme isteyen davalı-birleşen dosya davacısına yükletilmesine, 18.02.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
dava dilekçesinde talep edilmeyen alacak ıslah
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları