ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Boşanılan Eşle Birlikte Yaşama - Kurum İşlemi

24-09-2020 - 948

Boşanılan Eşle Birlikte Yaşama - Kurum İşlemi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi
2019/2132
2020/839
2020-02-06

Özet:

  • Davacı ile boşandığı eşinin fiilen birlikteliklerini sürdürdükleri yönünde şüphe oluşturan bilgi ve belgelerin bulunduğu ve Kurum tarafından tanzim olunan denetim raporunun aksi ispat oluncaya değin geçerli belgelerden olduğu gözetilmek suretiyle “boşanılan eşle eylemli olarak birlikte yaşama” olgusunun gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin araştırma yapılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

 

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, hak sahibi konumunda yer alan davacıya bağlanan ölüm aylığının 5510 sayılı Kanun hükümleri gereğince kesilmesi yönündeki davalı Kurum işleminin iptali ile aylığın, kesilme tarihi itibarıyla yeniden bağlanması ve borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, gerekçesinde belirtilen şekilde, bozma ilamına uyularak davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Dairemizce, 01.12.2014 tarih 2014/22040 Esas 2014/25504 Karar sayılı ilamla ve 21.06.2016 tarihli 2016/9425 Esas ve 2016/10341 Karar sayılı ilamla eksik inceleme ve araştırma ile hüküm tesis edilmesi nedeniyle bozma kararı verildiği, Mahkemece bozma ilamlarına uyulması yönünde hüküm tesis edildiği halde, bozma ilamlarının gereğinin usul ve yasaya uygun şekilde yerine getirilmediği görülmüştür.

Somut olayda davacının kız kardeşi...'in 11.12.2009 tarihli 624863 varide sayılı imzalı dilekçesi ile yaptığı şikayet üzerine, 12.07.2010 tarihinde Sosyal Güvenlik Kontrol Memurunun şikayet dilekçesinde bildirilen adreste yaptığı kontrole istinaden tuttuğu tutanakta; "yapılan çevresel araştırmalarda ise ... ve ...' ün beraber aynı konutta yaşadıkları aynı adresle bitişik apartmanda (...) ikamet edenlerce de beyan edilmiştir." tespitine yer verildiği halde, mahkemece şikayetçi ...'in ve tutanakta adresleri bildirilen komşuların bilgisine başvurulmaksızın karar verilmiştir.

Önceki bozma kararında da belirtildiği gibi, davacı ile boşandığı eşinin fiilen birlikteliklerini sürdürdükleri yönünde şüphe oluşturan bilgi ve belgelerin bulunduğu ve Kurum tarafından tanzim olunan denetim raporunun aksi ispat oluncaya değin geçerli belgelerden olduğu gözetilmek suretiyle “boşanılan eşle eylemli olarak birlikte yaşama” olgusunun gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin araştırma yapılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda mahkemece yapılması gereken, davacıyı şikayet eden kardeşi ... ile Kontrol Memuru tutanağında belirtilen 30/1 numaralı adreste oturan komşuların tespit edilerek resen dinlenmesi ve tüm dosya kapsamı ile birlikte değerlendirilmek suretiyle varılacak sonuca göre hüküm kurulmasıdır.

Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece eksik inceleme ve araştırma sonucu davanın kabulüne karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O hâlde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 06.02.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
fiilen birliktelik şüphe bilgi belge kurum denetim raporu geçerli belge boşanılan eş birlikte yaşama araştırma
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları