ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Bölge Adliye Mahkemesinin Faaliyete Geçmesinden Sonra Verilen Karar

23-09-2020 - 996

Bölge Adliye Mahkemesinin Faaliyete Geçmesinden Sonra Verilen Karar


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi
2020/793
2020/601
2020-06-11

Özet:

  • Taraflar arasındaki uyuşmazlık; rekabet yasağı sözleşmesine aykırılık nedeniyle cezai şart talebinden kaynaklanmaktadır.
  • Mahkemece verilen son karar Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de; henüz Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulmamış olduğu dönemde, HUMK hükümlerine göre temyiz incelemesine konu olmuş ve Yargıtay'ın bozma kararı üzerine istinaf başvurusuna konu bu hüküm verilmiştir.
  • HMK' nun 373/4. maddesi gereğince Yargıtay'ın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun olarak karar verildiği takdirde, bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabilecektir.

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ : 05/11/2019

NUMARASI : 2017/184 Esas 2019/1081

DAVA: Tazminat (Rekabet Yasağı Sözleşmesinden Kaynaklanan)

KARAR TARİHİ 11/06/2020

Taraflar arasında görülen davanın yerel mahkemece yapılan yargılaması sonucunda verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup, dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda;

KARAR Taraflar arasındaki uyuşmazlık; rekabet yasağı sözleşmesine aykırılık nedeniyle cezai şart talebinden kaynaklanmaktadır. Yerel mahkeme kararına karşı davacı ve davalı tarafından istinaf kanun başvurusunda bulunulmuştur. Yerel mahkeme tarafından verilen ve istinaf konusu edilen nihai karar 05/11/2019 tarihinde verilmiş ise de; dosyanın incelenmesinde bu tarihten önce işbu dava dosyasında İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından temyiz yolu açık olarak verilen 24/03/2016 tarih ve 2015/1712 Esas 2016/303 Karar sayılı kararı ile görevsizlik kararı verildiği ve kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 24/10/2016 tarihli ve 2016/11487 Esas 2016/8359 Karar sayılı Yargıtay ilamıyla bozulmasına karar verildiği anlaşılmıştır. Bölge Adliye Mahkemeleri 20/07/2016 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu açıklamalar kapsamında somut olayın incelenmesinde; istinafa konu dava dosyasında Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen 24/03/2016 tarihli karar Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından 24/10/2016 tarihli ilam ile bozulmuştur. Mahkemece verilen son karar Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de; henüz Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulmamış olduğu dönemde, HUMK hükümlerine göre temyiz incelemesine konu olmuş ve Yargıtay'ın bozma kararı üzerine istinaf başvurusuna konu bu hüküm verilmiştir. HMK' nun 373/4. maddesi gereğince Yargıtay'ın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun olarak karar verildiği takdirde, bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabilecektir. HMK' nın geçici 3/2 maddesi gereğince yerel mahkemece verilen nihai karar istinaf yasa yoluna tabi olmayıp, değişiklikten önceki 1086 sayılı HUMK hükümlerine göre temyiz incelemesine tabidir. Kararda kanun yolunun yanlış gösterilmesi, kararın istinaf incelemesine tabi olması sonucunu doğurmayacağından; 1086 sayılı HUMK' un 26/09/2004 tarih ve 5236 sayılı Kanunla değiştirilmesinden önce yürürlükte bulunan 427 ilâ 454' üncü madde hükümlerine göre usuli işlemler tamamlanarak ve HMK' nun 373/4. maddesi uyarınca temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay 11. Hukuk Dairesi' ne gönderilmesi için dosyanın HMK 352. maddesi uyarınca mahal mahkemesine geri çevrilmesi gerektiği kanaatine varılarak aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1-İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2017/184 Esas - 2019/1081 Karar sayılı dava dosyasının temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'ne gönderilmesi için MAHKEMESİNE GERİ ÇEVRİLMESİNE,2-Verilen kararın niteliğine göre harç ve yargılama giderleri yönünden bu aşamada bir karar verilmesine yer olmadığına, Dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda 11/06/2020 tarihinde oy birliği ile HMK' nın 352 maddesi uyarınca kesin olarak karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
rekabet sözleşme tazminat cezai şart bölge adliye mahkemeleri hmk humk temyiz istinaf yargıtay
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları