ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Yıllık İzin Ücreti - Çıplak Ücret

24-09-2020 - 624

Yıllık İzin Ücreti - Çıplak Ücret


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
2016/1579
2019/7058
2019-03-28

Özet:

  • Yıllık izin ücreti çıplak ücret üzerinden hesaplanmalıdır.

 

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin davalı şirkette 01/09/1998 ile 31/10/2013 tarihleri arasında çalıştığını, yıllık izin ücretlerinin eksik ödendiğini ileri sürürek, yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının 63 günlük yıllık izin bakiyesine istinaden brüt 10.615,50 TL ödeme yapıldığını, davacının başka alacağı kalmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davanın kabulüne hükmedilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık, işçinin kullandırılmayan izin sürelerinin hesabı noktasında toplanmaktadır.

Mahkemece hükme esas alınan 28/07/2015 tarihli bilirkişi hesap raporunda hesaba esas ücret belirlenirken davacıya ödenen yabancı dil tazminatı ve ikramiye ücrete eklenmiş ise de, yıllık izin ücreti çıplak ücret üzerinden hesaplanmalıdır. Bu nedenle, davacının hesaba esas ücreti belirlenirken ücrete yabancı dil tazminatı ve ikramiyenin ücrete eklenmesi hatalıdır. Mahkemece 09/03/2015 tarihli ilk rapor bir değerlendirmeye tabi tutularak karar verilmelidir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 28/03/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
yıllık izin ücret yıllık izin ücreti çıplak ücret tahsil bakiye hesap raporu hesaba esas ücret
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları