ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Yaz Okulu Ücretlerinin Hukuka Uygun Olup Olmadığı

04-10-2020 - 585

Yaz Okulu Ücretlerinin Hukuka Uygun Olup Olmadığı


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
2017/1909
2020/4660
2020-06-12

Özet:

  • Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı ile yıllık ve yarıyıllık sınav takvimi uygulayan tüm yüksek öğretim kurumlarında 2011-2012 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere tüm öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınmasına karar verilmiş olup, davalı üniversite tarafından bütünleme sınavı uygulanmasına dair karar alınmıştır.
  • Davacının öğrenim gördüğü 2008-2012 yılları arasındaki süreçte davalı tarafından başarısız olunan derslere ilişkin bütünleme sınavı hakkı tanınacağına ilişkin yasal bir zorunluluk yoktur.
  • Davacının başarısız olduğu ve bu dersleri ilgili döneme karşılık gelen bir sonraki akademik dönemde dönem ücreti dışında başka ücret ödemeden alma imkanı varken kendi isteği ile isteğe bağlı ve ücretli olarak açılan yaz okulunda almayı tercih etmesi nedeniyle ödediği bedelin iadesini isteyemez. Davalı tarafından alınan ücret usulüne uygundur.

KARAR

Davacı, B. Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesinde Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümünden 2014 yılı yaz döneminde mezun olduğunu, davalı tarafından fazladan eğitim ücreti alındığını belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 19.970,00 TL yaz okulu ücretinin tahsil tarihlerinden itibaren faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacının kendi isteği ile başarısız olduğu derslere ilişkin yaz okuluna katıldığını, alınan ücretin mevzuata uygun olduğunu savunarak, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davacı öğrenciye başarısız olduğu derslerle ilgili bütünleme sınavı hakkı tanınmayan dönemlerde katıldığı yaz okulları nedeniyle ödediği yaz okulu ücretlerinin, TMK'nin 2. maddesindeki "dürüstlük kuralı"na aykırı olduğu ve alınan bu ücretlerin "haksız şart" sayılması gerektiği kabul edilerek davanın kısmen kabulü ile 6.020,00 TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya iadesine, davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacı öğrencinin davalı vakıf üniversitesinde öğrenim gördüğü 2008-2014 yılları arasında başarısız olduğu derslerin yazın açılan eğitim programlarında tekrar alması nedeniyle yaz okulu ücreti adı altında davalı tarafından tahsil edilen bedelin haklı olup olmadığına ilişkindir. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.06.2012 tarihli kararı ile yıllık ve yarıyıllık sınav takvimi uygulayan tüm yüksek öğretim kurumlarında 2011-2012 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere tüm öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınmasına karar verilmiş olup, davalı üniversite tarafından 26.06.2012 tarihinde bütünleme sınavı uygulanmasına dair karar alınmıştır. Davacının öğrenim gördüğü 2008-2012 yılları arasındaki süreçte davalı tarafından başarısız olunan derslere ilişkin bütünleme sınavı hakkı tanınacağına ilişkin yasal bir zorunluluk yoktur. Davacının başarısız olduğu ve bu dersleri ilgili döneme karşılık gelen bir sonraki akademik dönemde dönem ücreti dışında başka ücret ödemeden alma imkanı varken kendi isteği ile isteğe bağlı ve ücretli olarak açılan yaz okulunda almayı tercih etmesi nedeniyle ödediği bedelin iadesini isteyemez. Davalı tarafından alınan ücret usulüne uygundur. O halde mahkemece, açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davalı yararına BOZULMASINA, HUMK’nin 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 12.06.2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
yüksek öğretim sınav takvimi akademik yıl bütünleme sınav dönem ücreti yaz okulu bedelin iadesi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları