ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Vesayet İşleri - Hükümlünün Vesayetinde Yetki

24-09-2020 - 893

Vesayet İşleri - Hükümlünün Vesayetinde Yetki


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi
2019/6450
2020/738
2020-02-13

Özet:

  • Vesayet işlerinde yetki küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki mahkemeye aittir.
  • Buna göre hükümlünün cezaevine girmeden önce yaşadığı yer mahkemesi vesayet işinde yetkilidir.

 

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Kısıtlı adayı hakkında vesayet hukukuna ilişkin olarak açılan davada Bakırköy 8. Sulh Hukuk ve Çayeli Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verildiğinden ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, 4721 sayılı TMK'nın 407. maddesi uyarınca hükümlüye vasi atanmasına ilişkindir.

Bakırköy 8. Sulh Hukuk Mahkemesince hükümlünün cezaevine girmeden önceki adresinin ...olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Çayeli Sulh Hukuk Mahkemesince hükümlünün cezaevine girmeden önceki adresinin “...” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Türk Medenî Kanununun 411. maddesine göre, “Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir. “Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.”

Dosya kapsamından, hükümlünün cezaevine girmeden önceki yerleşim yeri adresinin ...” olduğu anlaşıldığından uyuşmazlığın Bakırköy 8. Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümlenmesi gerekmektedir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri ile 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince Bakırköy 8. Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 13/02/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
vesayet vesayet işleri yetki kısıtlı yerleşim yeri mahkeme hükümlü cezaevi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları