ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik Kazası - Temerrüt Tarihi

09-10-2020 - 783

Trafik Kazası - Temerrüt Tarihi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/12745
2019/5399
2019-05-02

Özet:

  • Rizikonun ihbar edildiği tarihten itibaren 8 işgünü içinde sigortacının tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sürenin sonunda ödememe halinde temerrüdün gerçekleştiği ve davalının temerrüt faizinden sorumlu olduğunun kabulü gerekir.
  • Davalı sigorta şirketine davadan önce yapılmış başvuru olduğu için, yukarıda anılan yasal düzenlemeler gereği başvurudan sonraki 8. işgünü sonunun davalı sigortacı için temerrüt tarihi olduğu anlaşılmış olmakla taleple bağlılık gereği davalı sigortacı için 24.09.2014 tarihinden temerrüt faizine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozma nedeni ise de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmeyeceğinden hükmün, düzelterek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

- K A R A R -

Davacı vekili,davalıların trafik sigortası olduğu aracın sürücüsü davacıların desteği ... ’ın tek taraflı trafik kazası neticesinde vefat ettiğini belirterek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak kaydı ile davacı eş ve çocukların her biri 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatını talep etmiş, taleplerini ıslah dilekçesi ile yükseltmişlerdir.

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre;davanın kısmen kabulü ile davacı ... için toplam 51.336,75 TL destekten yoksun kalma tazminatının; 1.000,00 TL'lik kısmının temerrüt tarihi olan 24/09/2014 tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte, bakiye 50.336,75 TL'lik kısmının ise ıslah tarihi olan 05/02/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,davacı ... için toplam 2.571,80 TL destekten yoksun kalma tazminatının; 1.000,00 TL'lik kısmının temerrüt tarihi olan 24/09/2014 den itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte, bakiye 1.571,80 TL'lik kısmının ise ıslah tarihi olan 05/02/2016 tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,davacı ... için talep edilen destekten yoksun kalma tazminatı talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminat istemine ilişkindir.

Davalı ..., davacılar murisinin öldüğü kazayı yapan aracın trafik sigortacısı olup, 2918 sayılı KTK'nun 99/1. maddesi ile ZMSS Genel Şartları'nın B.2. maddesi uyarınca, rizikonun ihbar edildiği tarihten itibaren 8 işgünü içinde sigortacının tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sürenin sonunda ödememe halinde temerrüdün gerçekleştiği ve davalının temerrüt faizinden sorumlu olduğunun kabulü gerekir.

Somut olayda; davacılar temerrüt tarihin olan 24.09.2014 itibaren yasal faiz talep etmiş, mahkemece, davacı ... için toplam 51.336,75 TL destekten yoksun kalma tazminatının; 1.000,00 TL'lik kısmının temerrüt tarihi olan 24/09/2014 tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte, bakiye 50.336,75 TL'lik kısmının ise ıslah tarihi olan 05/02/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınmasına ve davacı ... için toplam 2.571,80 TL destekten yoksun kalma tazminatının; 1.000,00 TL'lik kısmının temerrüt tarihi olan 24/09/2014 den itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte bakiye 1.571,80 TL'lik kısmının ise ıslah tarihi olan 05/02/2016 tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir. Bu itibarla; davalı ... şirketine davadan önce yapılmış başvuru olduğu için, yukarıda anılan yasal düzenlemeler gereği başvurudan sonraki 8. işgünü sonunun davalı sigortacı için temerrüt tarihi olduğu anlaşılmış olmakla taleple bağlılık gereği davalı sigortacı için 24.09.2014 tarihinden temerrüt faizine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozma nedeni ise de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmeyeceğinden hükmün, 6100 sayılı HMK'nin geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK'nin 438/7. maddesi gereğince düzelterek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hüküm fıkrasının (1-a) ve (1-b) bentlerindeki "ıslah tarihi olan 05/02/2016" ibaresinin hükümden çıkarılarak yerine "temerrüd tarihi olan 24/09/2014" ibaresinin yazılmasına ve hükmün bu haliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 02/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
tarihi temerrüt itibaren tarihinden kısmının birlikte davalı işleyecek faizi karar yoksun destekten kalma davacı
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları