ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Maluliyetin Başlangıcı ve Sonu

10-10-2020 - 817

Maluliyetin Başlangıcı ve Sonu


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/10479
2019/4371
2019-04-09

Özet:

  • Mahkemece alınan maluliyet raporunda, davacının vefatı nedeniyle sürekli maluliyet oranının tayin edilemediği, geçici maluliyet oranının ise 12 ay olduğu belirtilmiştir.
  • Bilirkişi tarafından hazırlanan hesap raporunda ise davacının geçici maluliyet tazminatı, vefat ettiği tarihe kadar hesaplanması gerekirken, bu husus göz ardı edilerek hesaplama yapılmıştır. Mahkemece hatalı olarak hazırlanan bilirkişi raporuna göre hüküm verilmesi doğru görülmemiştir.

-K A R A R-

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının sigortalısının kusuru ile meydana gelen kazada davacının yaralandığını belirterek 200,00 TL geçici, 800,00 TL kalıcı iş göremezlik tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiş, yargılama esnasında geçici iş göremezlik zararını 3.203,82 TL olarak ıslah etmiştir.

Davalı davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davanın kabulü ile 3.203,82 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava trafik kazası nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece alınan 20.11.2015 tarihli maluliyet raporunda, davacı ...'ın vefatı nedeniyle sürekli maluliyet oranının tayin edilemediği, geçici maluliyet oranının ise 12 ay olduğu belirtilmiştir. Bilirkişi tarafından hazırlanan 27.11.2015 tarihli hesap raporunda ise davacının geçici maluliyet tazminatı, vefat ettiği tarih olan 15.10.2015 tarihine kadar hesaplanması gerekirken, bu husus göz ardı edilerek 20.11.2015 tarihine kadar hesaplama yapılmıştır. Mahkemece hatalı olarak hazırlanan bilirkişi raporuna göre hüküm verilmesi doğru görülmemiştir.

Kabule göre de davacı ...'ın vefat ettiği, davacı vekilinin Yaşar mirasçılarının vekaletlerini dosyaya sunmuş olduğu gözetilerek, davaya mirasçılar ile devam edilmesi gerekmekte olduğu değerlendirilmek suretiyle karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ;Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 09/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
maluliyet başlangıç kaza trafik geçici sürekli bilirkişi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları