ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Senetlerin Genel Ahlak ve Adaba Aykırı Olarak Verilmesi

23-09-2020 - 849

Senetlerin Genel Ahlak ve Adaba Aykırı Olarak Verilmesi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi
2002/1258
2003/5753
2003-05-29

Özet:

  • Davacılar vekili, müvekkillerinin anne oğul olup, davacının davalının kızı ile evlenmek istemesi üzerine davalının başlık parası talep ettiğini bu nedenle toplam değeri (30.000) DM'den (4) adet senedin davalıya teslim edildiğini bonoların ahlaka, adaba ve hukuka aykırı olduğunu, davalının senetlere dayalı olarak, takibe geçtiğini belirterek bu senetlerden dolayı müvekkillerinin borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  • Mahkemece, senetlerin genel ahlak ve adaba aykırı bir maksadı temin amacı ile verildiği iddiası nedeniyle olayda tanık dinlenmesinin mümkün olduğu ve tanık beyanlarına göre de senetlerin evliliği temin amacı ile başlık parası olarak verildiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
  • Davalı vekili davaya cevap dilekçesinde tanık dinlenmesine açıkça karşı çıkmıştır.
  • Bu durumda mahkemece davacılara iddialarının niteliğine göre yazılı delille ispat imkanı verip ayrıca dava dilekçesinde "her türlü" delil denilmek suretiyle yemin deliline de dayandığından bu hususta göz önünde bulundurularak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmek gerekirken aksi düşüncelerle tanık beyanlarına dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.

 

YARGITAY İLAMI

Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacılar vekili, müvekkillerinin anne oğul olup, davacı ..... .....'in davalının kızı ile evlenmek istemesi üzerine davalının başlık parası talep ettiğini bu nedenle toplam değeri (30.000) DM'den (4) adet senedin davalıya teslim edildiğini bonoların ahlaka, adaba ve hukuka aykırı olduğunu, davalının senetlere dayalı olarak, takibe geçtiğini belirterek bu senetlerden dolayı müvekkillerinin borçlu olmadığının tesbitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin emre muharrer senetlerden dolayı alacaklı olduğunu, tanık dinletilmesine izinlerinin olmadığını, davacıların iddialarını yazılı delille kanıtlamaları gerektiğini öne sürerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, senetlerin genel ahlak ve adaba aykırı bir maksadı temin amacı ile verildiği iddiası nedeniyle olayda tanık dinlenmesinin mümkün olduğu ve tanık beyanlarına göre de senetlerin evliliği temin amacı ile başlık parası olarak verildiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Davalı vekili davaya cevap dilekçesinde tanık dinlenmesine açıkça karşı çıkmıştır. Bu durumda mahkemece davacılara iddialarının niteliğine göre yazılı delille ispat imkanı verip ayrıca dava dilekçesinde "her türlü" delil denilmek suretiyle yemin deliline de dayandığından bu hususta göz önünde bulundurularak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmek gerekirken aksi düşüncelerle tanık beyanlarına dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 29.05.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
menfi tespit tanık yemin delili senet genel ahlak adaba aykırı iik başlık parası yazılı delil ispat
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları